maandag, 19. juni 2017 - 18:15 Update: 19-06-2017 18:15

UMCG maakt bijna 14 miljoen euro winst in 2016

UMCG maakt bijna 14 miljoen euro winst in 2016
Foto: UMCG
Groningen

In 2016 heeft het UMCG een financieel gezond resultaat geboekt van 13,8 miljoen euro. 'De omzet bedroeg 1,2 miljard euro, dit is vergelijkbaar met de omzet in 2015', zo heeft het ziekenhuis laten weten.

Kostenbesparingen

Het resultaat is in 2016 hoger dan in 2015 (5,4 miljoen euro), dit wordt vooral veroorzaakt door de resultaten van de deelnemingen. Het in 2016 ingezette kostenbesparingsprogramma zal de komende jaren verder worden uitgevoerd. Dit is noodzakelijk om geld vrij te maken voor de vernieuwing van de infrastructuur, innovaties en investeringen in de kwaliteit van zorg, onderwijs, onderzoek en opleiding.

EPD en ERP

In 2016 hebben de voorbereidingen op de invoering van het nieuwe elektronisch patiëntendossier (EPD) en het nieuwe systeem voor administratieve, logistieke en financiële processen (ERP) een grote impact op de hele organisatie gehad. Dit zal in 2017 en 2018 nog meer het geval zijn. Het ERP-systeem is onlangs succesvol ingevoerd.

Vier nieuwe poli's

Vorig jaar is hard gewerkt aan de realisatie van de eerste fase van de nieuwe indeling van poliklinieken rondom patiëntgroepen, met als resultaat vier nieuwe poli‘s. Ook werden de eerste bouwactiviteiten uitgevoerd voor het programma Hotfloor, dat voorziet in de bouw van een nieuwe Spoedeisende Hulp, Intensive Care’s en operatiekamers.

Totaal 40 miljoen besparen

Om deze vernieuwing van de infrastructuur en andere innovaties nu en in de toekomst mogelijk te maken - met steeds beperktere financiering door derden - moet de bedrijfsvoering nog efficiënter. Het eerder ingezette programma om in de periode 2016-2020 veertig miljoen euro in kosten te gaan besparen, wordt dan ook onverminderd uitgevoerd. 

Daarnaast heeft de focus op complexe zorg en het uitplaatsen van basiszorg in 2016 verder vorm gekregen. Er zijn keuzes gemaakt in welke (onderdelen van) medische behandelingen in het UMCG moeten plaatsvinden en welke basiszorg buiten het UMCG kan plaatsvinden, in samenwerking met ketenpartners in de regio. 

Ommelander Ziekenhuis

Ook is een transitieprogramma gestart waarbij gekeken wordt naar welke basiszorg, nu nog geleverd door het UMCG, al dan niet met UMCG-artsen in het Ommelander Ziekenhuis Groningen kan worden uitgevoerd. 

Na de overname van het Ommelander Ziekenhuis in december 2015 zijn de cijfers van het Ommelander Ziekenhuis in 2016 voor het eerst over een volledig jaar geconsolideerd in de cijfers van UMCG.

Categorie:
Provincie: