donderdag, 3. augustus 2017 - 19:26 Update: 03-08-2017 20:03

138 pluimveebedrijven dicht, alle besmette eieren uit de winkel

138 pluimveebedrijven dicht, alle besmette eieren uit de winkel
Foto: PX
Den Haag

Alle eicodes van bedrijven waar de afgelopen week fipronil in eieren is gevonden zijn vandaag gepubliceerd. Het gaat om 138 eicodes afkomstig uit de groep van 180 bedrijven waarnaar onderzoek is gedaan. Dat is ongeveer een vijfde van het totale aantal pluimveehouders in Nederland. De bedrijven waarvan de eicodes op de site zijn gepubliceerd blijven geblokkeerd. De eieren van deze bedrijven zijn uit de schappen gehaald door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Van alle eicodes is er een die een acuut gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Deze code (2-NL-4015502) staat duidelijk vermeld op de NVWA-site. Daarnaast zijn er 59 eicodes van eieren die een dusdanig verhoogd fipronil-gehalte hebben waardoor ze beter niet door kinderen kunnen worden gegeten. Tot nu toe ging het om 27 eicodes. Consumenten kunnen de lijst met eicodes raadplegen zodat zij kunnen zien of bijvoorbeeld eieren die zij nog in de koelkast hebben deze eicode hebben. De eicodes kunnen consumenten op het ei vinden. Voor alle andere eieren geldt dat er geen aanleiding is consumenten af te raden deze te eten.

Onderzoek

De NVWA is woensdag 26 juli gestart met een grootscheeps onderzoek met monsterneming bij 180 Nederlandse pluimveebedrijven omdat het vermoeden bestond dat daar fipronil was gebruikt, terwijl dit middel niet is toegestaan in de pluimveehouderij. Uitgangspunt bij dit onderzoek waren de facturen van een pluimveeservicebedrijf dat vanaf 1 januari 2017 behandelingen tegen bloedluis bij pluimveebedrijven uitvoerde; het Openbaar Ministerie was eerder een onderzoek gestart naar dit bedrijf en verstrekte vervolgens de facturen aan de NVWA waarop deze onmiddellijk actie heeft ondernomen.

Vanaf vorige week woensdag zijn de bedrijven die bij het onderzoek zijn betrokken geblokkeerd voor eieren, leghennen en mest. Inmiddels is uit de monsters van 19 bedrijven gebleken dat er geen fipronil in de eieren aanwezig was. Deze bedrijven zijn inmiddels weer vrijgegeven. De overige bedrijven waarvan nu de eicodes op de site zijn gepubliceerd blijven vooralsnog geblokkeerd.

Vervolg

Wanneer sprake is van bedrijven met meerdere stallen waarbij een of meer stallen besmet zijn met fipronil en andere stallen 'schoon' zijn gebleken, zal zo snel mogelijk worden bekeken of deze 'schone' stallen vrijgegeven kunnen worden. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat pluimveehouders moeten kunnen garanderen dat de eierstromen gescheiden blijven. Wanneer zo'n 'schone' stal wordt vrijgegeven, wordt dit in het overzicht op de NVWA-site aangepast. De geblokkeerde pluimveehouders zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van hun stallen. Er zijn ook nog steeds pluimveebedrijven die zich zelf melden bij de NVWA met de mededeling dat er waarschijnlijk fipronil is gebruikt in hun bedrijf. Deze bedrijven zullen worden onderzocht.

Zie hier lijst met codes van besmette eieren

Categorie:
Provincie: