vrijdag, 29. september 2017 - 20:37 Update: 01-10-2017 9:40

Huishoudens krijgen binnenkort pillen voor kernramp in de bus

Pillen voor kernramp binnenkort in de bus
Foto: Frank van den Berg
Den Haag

In de week van 2 oktober ontvangen 1,2 miljoen huishoudens die wonen binnen een straal van 100 kilometer van een kernreactor een kaart in de brievenbus.

Op de kaart wordt aangekondigd dat mensen op dat adres tussen 10 en 25 oktober een doosje jodiumtabletten ontvangen die ze goed moeten bewaren. 

Aan huis

Sinds 1987 heeft de Nederlandse overheid al een landelijke voorraad met jodiumtabletten, die liggen voor een groot deel centraal opgeslagen. Met het beschikbaar stellen van de jodiumtabletten onder de risicogroepen volgt Nederland de richtlijnen van het Internationaal Atoom en Energie Agentschap. Het advies is om de distributie van jodiumtabletten voor te bereiden in een straal tot 100 kilometer van een kernreactor. Hoe staat ieder land vrij. In 2014 heeft minister Kamp van Economische Zaken besloten deze richtlijn te volgen en daarbij aan te sluiten bij de ons omringende landen. Daarmee zorgt Nederland dat we vergelijkbare maatregelen treffen als in België en Duitsland.

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op voorspraak van onder andere de Veiligheidsregio’s en de GGD/GHOR besloten een deel van deze voorraad aan huis te verspreiden. Jodiumtabletten zijn dan direct bij de hand ten tijde van een kernongeval. Dat scheelt de hulpdiensten kostbare tijd. De maatregel is niet gericht op een specifieke dreiging. Het kabinet acht de kans op een nucleair ongeval net zo klein als voorheen. Nucleaire installaties moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ziet daarop toe.

Drie doelgroepen

De tabletten worden gestuurd aan mensen tot en met 40 jaar die binnen de 0 tot 20 kilometer van een kernreactor wonen. En huishoudens met kinderen tot 18 jaar die binnen de 20 tot 100 kilometer van een kernreactor wonen. Het verschil heeft te maken met de afstand van de kernreactor, de leeftijd en de werking van de schildklier. Hoe verder van de kernreactor hoe lager de mogelijke blootstelling aan radioactief jodium. En hoe ouder iemand is, hoe kleiner de kans op het ontwikkelen van schildklierkanker door radioactief jodium.

Zwangere vrouwen van alle leeftijden behoren ook tot de doelgroep. Zij kunnen bij een kernongeval tabletten innemen ter bescherming van hun ongeboren kind. Ze kunnen vanaf 9 oktober 2017 jodiumtabletten kopen bij apotheken en drogisterijen (adviesprijs € 2,95). Zij krijgen hierover informatie in de folder Zwanger die ze ontvangen bij hun eerste bezoek aan de verloskundige of gynaecoloog. Ook mensen die niet tot de risicogroep behoren maar graag tabletten in huis willen hebben, kunnen die kopen bij apotheek of drogist.

De tabletten bieden alleen bescherming tegen opname van radioactief jodium door de schildklier, niet tegen andere radioactieve stoffen die vrij kunnen komen. Ze zijn dan ook een aanvulling op andere mogelijke maatregelen zoals schuilen of evacueren als een kernongeval plaatsvindt.

Categorie:
Provincie: