vrijdag, 6. oktober 2017 - 16:38 Update: 08-10-2017 18:27

Verloskundigen krijgen prijs van Vereniging tegen de kwakzalverij

Verloskundigen-organisatie KNOV krijgt Meester Kackadorisprijs 2017
Amsterdam

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heeft haar Meester Kackadorisprijs 2017 toegekend aan de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, KNOV. Dit heeft de VtdK vrijdag bekendgemaakt.

Zaterdagmiddag 7 oktober wordt de Meester Kackadorisprijs uitgereikt op het symposium van de vereniging in Amsterdam over alternatieve behandelingen in de huisartsenpraktijk. De Vereniging tegen de Kwakzalverij reikt deze prijs jaarlijks uit. 

Bijdrage in verspreiding kwakzalverij

De prijs is bestemd voor ‘instellingen, personen of ondernemingen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of geschrift van kwakzalverij in Nederland’. De prijs bestaat uit een diploma en een kunstwerk.

De KNOV ontvangt de prijs omdat zij zich nauwelijks kritisch uitlaat over alternatieve handelingen van verloskundigen, aldus het juryrapport. Verloskundigen vervullen een belangrijke functie in de gezondheidszorg in ons land. Ze zouden moeten werken vanuit dezelfde wetenschappelijke basis als de reguliere geneeskunde van artsen en gynaecologen, stelt het juryrapport.

De meerderheid van de Nederlandse verloskundigen beoefent haar beroep op voorbeeldige wijze, aldus de jury. In de eerstelijns verloskunde worden echter met enige regelmaat halve kwakzalverijen bedreven, zoals onderwaterbevallingen, water-injecties of TENS als pijnstiller tijdens de baring en hele kwakzalverijen zoals homeopathie, haptonomie, acupunctuur en moxa-branden (bij stuitligging). Ook schrijven verloskundigen orthomoleculaire voedingssupplementen voor.

Niets in de weg

De groep die zich te buiten gaat aan voornoemde hele en halve kwakzalverijen wordt door de KNOV hoegenaamd niets in de weg gelegd, constateert de jury in haar rapport. De beroepsorganisatie KNOV accrediteerde deze zomer een opleiding tot ‘homeopathisch verloskundige’. Homeopathie is een alternatieve behandeling zonder enige wetenschappelijke basis, wat onlangs opnieuw is bevestigd door een groep gerenommeerde Europese wetenschappers.

De opleiding die de prijswinnende KNOV accrediteerde, wordt georganiseerd door de Vereniging Verloskunde & Homeopathie (VV&H), in samenwerking met de Homeopathie Academie Nederland (HAN). De VtdK heeft de KNOV in juni 2017 om opheldering gevraagd over de opleiding waarbij enige uitleg werd gegeven over het wezen van de homeopathie. De vereniging kreeg echter geen antwoord.

Toen de VtdK in september de shortlist voor haar Meester Kackadorisprijs 2017 samenstelde, bleek dat de KNOV haar accreditatie had ingetrokken. De VtdK heeft haar nominatie gehandhaafd gezien de eerder genoemde context. De KNOV blijft volharden, zoals onder meer blijkt uit een verwijzing op haar website naar folders van de Nederlandse Vereniging Klassieke Homeopathie (NVKH) over homeopathie tijdens de zwangerschap. 

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft de KNOV begin oktober op de hoogte gesteld van de toekenning van de prijs en uitgenodigd haar standpunt toe te lichten op het verenigingssymposium zaterdag in Amsterdam. De KNOV zag echter op korte termijn geen kans inhoudelijk te reageren maar heeft beloofd de komende weken met een reactie te komen richting VtdK.

Categorie:
Provincie: