dinsdag, 17. oktober 2017 - 19:25 Update: 17-10-2017 19:32

Acht instellingen bundelen expertise verslavingszorg

Acht instellingen bundelen expertise verslavingszorg
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amersfoort

Om het behandelbereik te vergroten, en de behandelresultaten te verbeteren, vormen acht instellingen voor Verslavingszorg samen Verslavingskunde Nederland.

De samenwerkende partijen zijn daarmee een krachtig en zichtbaar landelijk netwerk dat hun expertise bundelt om meer mensen met verslavingsproblematiek sneller, efficiënter en effectiever te bereiken.

Het gaat om de partijen VNN, Novadic-Kentron, Jellinek Tactus, Mondriaan, IrisZorg, Brijder en Antes, Trimbos Instituut, GGZ Nederland, Resultaten Scoren en cliëntvertegenwoordiging Stichting het Zwarte Gat. 

Verlagen drempel

Eén van de belangrijkste speerpunten is het verlagen van de drempel naar verslavingszorg door krachtige profilering en het doorbreken van stigma's rondom verslaving, onder andere door de inzet van ervaringsdeskundigen. Veel mensen met een verslavingsprobleem in Nederland zoeken geen hulp mede door het taboe dat hierop rust. 

Preventie

Daarnaast wordt ingezet op preventie en vroegsignalering, veiligheid en continue verbetering van kwaliteit en (kosten)effectiviteit van de behandelingen en het stimuleren en ondersteunen van opleiding, onderzoek en innovaties. Herstelondersteunende zorg loopt daarbij als rode draad door alle activiteiten van Verslavingskunde Nederland. 

Laag behandelingspercentage

Verslaving is niet alleen een omvangrijk probleem maar ook omgeven met stigma’s en vooroordelen. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen de verslavingszorg mijden tot het moment dat ze werkelijk vastlopen. Uit cijfers blijkt dat in totaal iets meer dan drie procent van de mensen met een verslavingsprobleem in behandeling is, een percentage dat veel lager ligt dan bij andere ziekten.  

Categorie:
Provincie: