woensdag, 8. november 2017 - 22:31 Update: 08-11-2017 22:44

Amsterdam vergoedt eigen risico kwetsbare jongeren bij GGZ-behandeling

Amsterdam vergoedt eigen risico kwetsbare jongeren bij GGZ-behandeling
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Amsterdam start met een pilot met ingang van 1 december waarbij het eigen risico voor een aantal kwetsbare jongeren in GGZ-behandeling wordt vergoed. Dit heeft het college van B en W besloten.

GGZ-behandeling stopzetten

Het eigen risico van minimaal €385,- dat moet worden betaald als jongeren 18 worden, is voor een deel van deze groep een reden om hun GGZ-behandeling stop te zetten. Wethouder Jeugd Simone Kukenheim: 'Volgens de wet ben je als je 18 wordt volwassen en moet je op eigen benen kunnen staan, maar kwetsbare jongeren hebben hier vaak hulp bij nodig'. 

'Als deze hulp geld kost, zie je dat jongeren de hulpverlening gaan staken en zorg gaan mijden. Het gevolg is dat deze jongeren op latere leeftijd terugkomen met grotere problemen. Amsterdam vindt dit een onwenselijke situatie. Wij willen continuïteit van zorg en ondersteunen kwetsbare jongeren met onder meer het betalen van hun zorgkosten zodat zij GGZ-hulp blijven ontvangen', aldus Kukenheim.

Looptijd pilot 1 jaar

De looptijd van de pilot is één jaar met optie tot verlenging met nog een jaar. De pilot onderzoekt of door het vergoeden van het eigen risico wordt voorkomen dat jongeren de hulp staken. De pilot is een samenwerking tussen het Fonds Bijzonder Noden Amsterdam (FBNA) en de Gemeente Amsterdam. 

De GGZ-hulpverlener schat in of de jongere de behandeling dreigt te stoppen en of dit voorkomen kan worden door vergoeding van het eigen risico. Hij dient de aanvraag dan samen met jongere in. Het FBNA ontvangt deze aanvraag en beoordeelt met een expertpanel of de jongere in aanmerking komt voor een gift.

Cijfers

Uit onderzoek van het Trimbosinstituut blijkt dat landelijk 5,5% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar gebruik maakt van een GGZ-behandeling vanwege psychische-, alcohol-, of drugsproblemen. Amsterdam heeft 87.000 jongeren in de leeftijdsgroep van 18-24 jaar. Uit onderzoek onder een aantal GGZ aanbieders (bron gemeente Amsterdam, afdeling Jeugd, 2016) blijkt dat ruim 10% van de jongeren die GGZ-zorg ontvangt aangeeft een behandeling te staken bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd, vanwege financiële redenen. Vermoedelijk ligt het werkelijke percentage dat vanwege deze reden uitvalt nog hoger.

Categorie:
Provincie: