vrijdag, 1. december 2017 - 7:55

Consumenten kunnen veel besparen op hun zorgverzekering

Consumenten kunnen veel besparen op hun zorgverzekering
Foto: Archief FBF
Den Haag

Consumenten kunnen veel besparen op de basispolis van hun zorgverzekering. Dat staat in het voorlopige onderzoeksrapport van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), dat de komende twee maanden ter consultatie ligt.

Het rapport bevat een analyse van polissen uit 2016. In dat jaar werden bijna dezelfde basisverzekeringen aangeboden tegen zeer verschillende prijzen, soms zelfs door dezelfde verzekeraar. Naar verwachting is dat ook dit jaar het geval. Aangezien consumenten voor januari moeten beslissen of ze willen overstappen, doen de ACM en de NZa nu een oproep aan consumenten om goed op te letten bij de keuze voor een basisverzekering.

Uit voorlopige analyses van de ACM en de NZa blijkt dat driekwart van de verzekerden in 2016 een basisverzekering had waarvoor een goedkoper, vergelijkbaar alternatief bestond. Zij betaalden daardoor gemiddeld ongeveer 100 euro per jaar teveel aan de basisverzekering.

Veel geld besparen door op te letten

Consumenten kunnen dus veel geld besparen door goed op te letten en eventueel over te stappen van zorgverzekeraar. Gemiddeld per jaar doet zes procent van de consumenten dat. Van alle verzekerden is in tien jaar inmiddels 33 procent een keer overgestapt.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM: “De ACM maakt het met informatie op consuwijzer.nl makkelijker om zorgverzekeringen te vergelijken. Consumenten kunnen daarmee veel geld besparen. Met overstappen zorgen ze ook voor dynamiek op de markt voor zorgverzekeringen en houden ze de zorgverzekeraars scherp.”s

Overstappen moeilijker door schijnverschillen

Overstappen van zorgverzekeraar kost tijd en moeite van consumenten en is niet voor iedereen even makkelijk. Consumenten moeten veel informatie verwerken en keuzes maken. Het gaat om informatie over dekking van behandelingen, eigen risico, en de verschillende manieren van uitbetalen. Consumenten kunnen ook (vaak onterecht) bang zijn dat ze dezelfde zorg niet meer vergoed krijgen na een overstap. De keuze wordt nog moeilijker als verzekeraars schijnverschillen gaan uitvergroten. In het onderzoek zijn bijvoorbeeld polissen bij één verzekeraar gevonden die sterk op elkaar lijken, maar die door dezelfde verzekeraar toch als verschillend werden gepresenteerd en aanzienlijk verschilden in prijs.

René Jansen, lid van de raad van bestuur van de NZa: “Verzekeraars hebben al flinke stappen gezet om de zorgverzekeringen beter te kunnen vergelijken, bijvoorbeeld met de zorgverzekeringskaart. Maar het kan nog beter door zorgverzekeringen niet onnodig complex te maken en zorgen dat vergoedingspercentages voor niet-gecontracteerde zorg duidelijker en eenvoudiger zijn.”

Consultatie

De ACM en de NZa gaan het onderzoek de komende twee maanden consulteren. Zorgverzekeraars, consumenten- en patiëntenorganisaties en andere partijen kunnen dan reageren op de onderzoeksmethode, de voorlopige resultaten en de mogelijke oplossingen die de toezichthouders voorstellen.

Categorie:
Provincie: