vrijdag, 29. december 2017 - 14:25 Update: 29-12-2017 14:30

Oudejaarsnacht smog verwacht

Oudejaarsnacht smog verwacht
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Bilthoven

Voor de aankomende oudejaarsnacht verwacht het RIVM dat de luchtkwaliteit in steden na de jaarwisseling kortstondig “slecht” tot “zeer slecht” zal zijn. 'Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt smog door fijn stof. Door de verwachte wind neemt de luchtvervuiling in hoeveelheid snel weer af', stelt het RIVM.

Verminderde longfunctie

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. 

Longaandoeningen

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Metingen met burgers

Het RIVM organiseert een meetexperiment rond de jaarwisseling, waarbij deelnemers eigen metingen van vuurwerksmog aanleveren voor een nieuwe portaal. Overheden, burgers en andere partijen kunnen meetgegevens uitwisselen. Het is nu nog een experimentele omgeving. 

Vorig jaar organiseerde het RIVM een vergelijkbaar vuurwerkexperiment. Toen maakten alle deelnemers gebruik van een meetsensor die zij van het RIVM hadden ontvangen. Deze jaarwisseling is het mogelijk om data aan te leveren die met andere sensoren zijn gemeten.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon?  Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)

Categorie:
Provincie: