vrijdag, 9. februari 2018 - 15:37 Update: 09-02-2018 15:47

Toch vergoeding voor vervangend geneesmiddel bij tekorten

Toch vergoeding voor vervangend geneesmiddel bij tekorten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In de uitzonderlijke situatie waarbij er een tekort aan een geneesmiddel ontstaat en er ter vervanging een andere geneesmiddel dat niet in Nederland is geregistreerd kan worden voorgeschreven, moet dit vervangende geneesmiddel ook vergoed kunnen worden uit de basisverzekering. Hiermee heeft de ministerraad vrijdag op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg ingestemd.

Toename geneesmiddelentekorten

Over het algemeen is de beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland goed. Het aantal geneesmiddelentekorten is de afgelopen jaren echter toegenomen. Veruit de meeste tekorten zijn op te vangen met een ander geregistreerd geneesmiddel. 

Registratie

In uitzonderlijke gevallen heeft een patiënt een geneesmiddel nodig dat niet in Nederland is geregistreerd. Die middelen worden nu echter niet vergoed uit de basisverzekering, tenzij ze zijn bedoeld voor zogeheten weesgeneesmiddelen, die bij minder dan 1 op de 150.000 inwoners voorkomen.

Basispakket 

Zorgverzekeraars vergoeden deze middelen veelal uit coulance. En als dit niet het geval is, worden de kosten gedragen door de apotheek of de verzekerde. Het is wenselijk dat het vervangende geneesmiddel vergoed wordt als onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering, om de toegankelijkheid van zorg voor de patiënt te waarborgen. De vergoeding van het vervangende geneesmiddel is tijdelijk en stopt als het geneesmiddeltekort voorbij is.