dinsdag, 2. oktober 2018 - 10:09 Update: 02-10-2018 13:05

Meer mensen proberen te stoppen met roken

roken, sigaret, stoppen, peuk, shag
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Utrecht

In 2017 deed 35,7 procent van alle rokers een serieuze poging om te stoppen met roken, rookte 23,1 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder en gebruikte 3,1 procent van de volwassenen van 18 jaar en ouder (wel eens) een e-sigaret. Dat blijkt uit de nieuwste Kerncijfers roken 2017 van het Trimbos Instituut: de laatste cijfers over roken, stoppen met roken, meeroken en gebruik van de e-sigaret.

Bij een serieuze stoppoging rookt iemand 24 uur of langer niet. In 2017 hebben meer rokers een serieuze stoppoging gedaan dan in 2016 en 2015, toen respectievelijk 32,5 procent en 32,1 procent  van de rokers een stoppoging deed.

Hoogopgeleide rokers doen wat vaker een stoppoging (38,7 procent) dan laag opgeleide rokers (31,6 procent).  Bij het stoppen met roken speelt leeftijd ook een belangrijke rol. De 25-29-jarigen deden het vaakst een stoppoging (44,1 procent), 65-plussers het minst vaak (27,1 procent).

Daling aantal rokers

Het percentage rokers was in 2017 23,1%, in totaal naar schatting ruim 3,1 miljoen mensen. Er is sprake van een dalende trend ten opzichte van 2014, toen 25,7% van de volwassenen rookte.

Van de rokers rookte 74,6% dagelijks. Vrouwen roken minder vaak dan mannen (19,2% versus 27,0%). Ook dagelijks roken komt minder vaak voor onder vrouwen dan onder mannen (14,5% versus 19,9%). 

Gebruik e-sigaret

In 2017 gebruikte 3,1% van de volwassen van 18 jaar en ouder wel eens een e-sigaret. Dit verschilt niet significant ten opzichte van 2016 (3,5%). Omdat gebruik van de e-sigaret in eerdere jaren niet is gemeten in de Leefstijlmonitor, kunnen geen uitspraken worden gedaan over de trend.

Wel is duidelijk dat met name ‘reguliere’ rokers en dagelijkse rokers (wel eens) een e-sigaret gebruikten. Zij doen dat vaker dan niet-dagelijkse rokers.  

Categorie:
Provincie:
Tag(s):