zaterdag, 19. januari 2019 - 9:51 Update: 19-01-2019 9:58

Forse toename gebruik PrEP-pil in 2018

Forse toename gebruik PrEP-pil in 2018
Foto: UMC Utrecht
Den Haag

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2018 aan bijna drieduizend mensen minimaal één keer de PrEP-pil, zo blijkt uit gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) die week in het Pharmaceutisch Weekblad zijn gepubliceerd.

Sterke toename gebruik vanaf november 2017

Uit de gegevens van SFK blijkt dat het gebruik van de PrEP-pil in november 2017 sterk begint toe te nemen. Wellicht speelt het patentverloop van Truvada in september 2017 een rol. Daardoor kwamen goedkopere varianten van de combinatie beschikbaar en daalden de gemiddelde kosten per verstrekte tablet met ruim 90% van € 17,50 naar ongeveer € 1,40 in december 2018. De kosten bij eenmaal daags gebruik komen daarmee uit op ongeveer € 42 per maand. Dat is zonder de kosten voor de farmaceutische zorg van de apotheek.

Grote steden

Het is niet verwonderlijk dat vooral apotheken in grote steden de PrEP-pil verstrekken. Apotheken in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Nijmegen – in die volgorde – tellen de meeste gebruikers. Gezamenlijk maken de gebruikers uit deze steden al bijna 80% uit van het totale aantal.

PrEP

PrEP staat voor Pre-Expositie Profylaxe. Door voorafgaand aan risicovol contact PrEP toe te passen, kan een hiv-infectie worden voor­komen. De PrEP-pil is op doktersrecept beschikbaar voor mensen die niet hiv-geïnfecteerd zijn, maar wel een substantieel risico lopen op een hiv-infectie. 

Controles vooraf

Voordat iemand met PrEP begint, moeten hiv-infectie en andere SOA’s worden uitgesloten en moet de nierfunctie worden gecheckt. Deze controles moeten regelmatig worden herhaald zolang iemand PrEP toepast. De Gezondheidsraad heeft in maart 2018 de regering geadviseerd om PrEP te verstrekken aan mensen met een hoog risico en daarbij goede medische begeleiding te organiseren.

Truvada

Het hiv-middel dat als PrEP-pil wordt gebruikt is het combinatiepreparaat dat bestaat uit emtricitabine 200 mg en tenofovirdisoproxil 245 mg, bekend onder de naam Truvada. Dit combinatiemiddel is op de markt gebracht voor de behandeling van hiv. In combinatie met minimaal één of twee andere hiv-middelen heeft het daarbij nog steeds een plaats. Het combinatiepreparaat kan ook worden gebruikt als Post-Expositie Profylaxe (PEP). Met die toepassing wordt een hiv-infectie voorkomen nadat risicovol contact heeft plaatsgevonden.

Geen vergoeding uit basispakket

Omdat niet alle gebruikers de genoemde combinatie als PrEP-pil gebruiken, beschouwt de SFK iemand als PrEP-pilgebruiker als geen andere hiv-medicatie wordt gebruikt én als de gebruiker zelf de kosten betaalt. De PrEP-pil wordt namelijk net als andere profylactisch toegepaste geneesmiddelen niet vergoed vanuit het basispakket. De combinatie wordt wel vergoed bij de behandeling van een hiv-infectie en bij toepassing als PEP.

Doseringsregimes

Voor de toepassing van de PrEP-pil zijn twee doseringsregimes. Bij continue-gebruik is de dosering één tablet per dag. Als iemand de PrEP-pil alleen inneemt rond een risicovol contact kan worden volstaan met vier tabletten per blootstellingsmoment. Uit de data van de SFK blijkt dat onder de drieduizend gebruikers van de PrEP-pil in 2018 geen duidelijke voorkeur bestaat voor één van beide regimes.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):