vrijdag, 1. februari 2019 - 17:18 Update: 01-02-2019 17:28

Ziekteverzuim omlaag door planten op de werkvloer

Ziekteverzuim omlaag door planten op de werkvloer
Foto: Pixabay/Lukasbieri
Wageningen

Planten op de werkvloer leiden tot minder ziekteverzuim. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research in samenwerking met Fytagoras en een aantal instellingen en bedrijven (PRIVA, Noviflora, IVN, De Groene Stad, Royal FloraHolland, Donkergroen en DGBC). De resultaten zijn vrijdag gepresenteerd op het DGBC congres Building Green, Smart and Healthy.

Positievere gemoedstoestand 

Medewerkers vinden een werkruimte met planten aantrekkelijker dan een ruimte zonder planten. Planten zorgen voor hogere luchtvochtigheid, dragen bij aan een positievere gemoedstoestand en leiden tot meer tevredenheid onder medewerkers over het eigen functioneren wat resulteert in een lager ziekteverzuim. 

Terugverdientijd binnen een jaar

De kosten voor de aanschaf en het onderhoud van planten kunnen over het algemeen al binnen één jaar worden terugverdiend. Hoofdzakelijk door het lagere ziekteverzuim en het beter functioneren van medewerkers. Daarna levert de investering in planten juist geld op. Planten zijn bovendien een goedkoop alternatief om luchtvochtigheid in werkruimten te verhogen of ruimten te verkoelen in de zomer. Hier kan gebruik van gemaakt worden bij klimaatbeheersing voor verdere energiebesparing.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is uitgevoerd bij verschillende bedrijven en zorginstellingen. Bij elk bedrijf is steeds een ruimte met werkplekken voorzien van planten, met daarnaast een vergelijkbare werkruimte zonder planten. Bij zorginstellingen zijn woonkamers of algemene ruimtes al dan niet voorzien van planten. Onderzoekers plaatsten in beide ruimten sensoren om de fysieke verschillen in het binnenklimaat te kunnen bepalen. 

Mening

De medewerkers die in die ruimten werkten, gaven zowel voor als na het plaatsen van de planten hun mening over de werkplek, het binnenklimaat, de werksfeer, hun gemoedstoestand, welzijn en gezondheid. Ook zijn er concentratietesten afgenomen en is het cortisolgehalte (een stresshormoon) van de deelnemers bepaald.

Zes positieve effecten

Uit het onderzoek kwamen zes positieve effecten naar voren die gelinkt kunnen worden aan de aanwezigheid van planten in de werkruimte.

1. Luchtvochtigheid: de relatieve luchtvochtigheid in ruimten met planten is gemiddeld zo’n 5% hoger dan in ruimten zonder planten. In de winter is zelfs tot 17% verbetering gemeten.

2. Thermisch comfort: medewerkers ervaren de temperatuur in een kantoorruimte met planten minder snel als te warm of te koud.

3. Aantrekkelijker: mensen beoordelen hun werkplek na beplanting als aantrekkelijker om te zien (een stijging van 26%).

4. Gemoedstoestand: de gemoedstoestand van medewerkers is na de beplanting positiever dan daarvoor. Ook wordt door medewerkers van één bedrijf buiten werktijd minder gepiekerd over het werk.

5. Tevredenheid over functioneren: medewerkers zijn na de beplanting meer tevreden over hun eigen functioneren dan ze daarvoor zijn. Dit geldt ook voor hun verwachting over hoe tevreden de werkgever over dit functioneren is.

6. Minder ziekteverzuim: mensen die werken in een ruimte met planten melden zich 20% minder vaak ziek. Dit komt neer op gemiddeld 1,6 ziektedag minder per medewerker per jaar.

Zorginstellingen

Aan het onderzoek namen ook zorginstellingen deel. De beplanting wordt door de zorgmedewerkers die werken in een huiskamer met planten positief beoordeeld. Toch worden de effecten op het binnenklimaat die bij bedrijven gevonden zijn hier niet aangetoond. 'Een belangrijke reden is de beperkte mobiliteit van ouderen, waardoor de deuren vaak open blijven staan,' legt Tia Hermans, projectleider van Wageningen Environmental Research, uit. 'Hierdoor wordt het effect van de planten gedeeld met een grotere ruimte dan we voorzien hadden. Dat kan voorkomen in praktijkonderzoek.'

Vervolgonderzoek

Er komt nog een vervolgonderzoek om de businesscase van de terugverdientijd verder uit te werken. Tia Hermans: 'We weten dat ondernemers en werkgevers pas overstappen op grootschalige toepassing van planten in bedrijven, als ze er een businesscase in zien die overtuigt. Die businesscase gaan we nu verder uitwerken op meerdere locaties. Op deze manier willen we het voor werkgevers, maar ook facilitaire diensten en personeelszaken, aantrekkelijker maken om te investeren in een groen binnenklimaat op de werkvloer.'

Categorie:
Provincie: