vrijdag, 31. mei 2019 - 19:39

Groen licht voor experiment zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist

Foto van tandarts en patiëntt | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Vandaag is de Algemene Maatregel van Bestuur tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist bekendgemaakt in de Staatscourant. Hiermee is er groen licht voor het experiment zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist. Geregistreerde mondhygiënisten worden daardoor beter inzetbaar omdat geen opdracht meer nodig is van een tandarts. Volgens de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten een positieve ontwikkeling voor de mondgezondheid van de patiënt.

Preventie als vertrekpunt

Met het langverwachte startsein wordt de mondhygiënist beter inzetbaar en kan de mondzorg in zijn geheel effectiever en efficiënter in worden gericht. Het stimuleert de juiste zorg op de juiste plek binnen de mondzorg waarbij de focus op preventie in plaats van curatie komt te liggen. De beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten juicht het besluit van de minister van harte toe. “Met preventie als vertrekpunt kan met de juiste inzet van mensen en middelen een mondgezonde generatie worden bereikt en wordt er optimaal gebruikgemaakt van de capaciteit van mondzorgverleners.” - Manon van Splunter-Schneider, voorzitter van NVM-mondhygiënisten

Taakherschikking

De mondhygiënist is al jaren zelfstandig bevoegd voor het grootste deel van het deskundigheidsgebied. Alleen voor de voorbehouden handelingen, zoals verdoven, het maken van röntgenfoto’s en de behandeling van primaire caviteiten, is nu nog een opdracht van een tandarts vereist om de handeling uit te mogen voeren. Deze opdracht werkt belemmerend voor de beroepsuitoefening van de mondhygiënist en de taakherschikking binnen de mondzorg. Taakherschikking draagt bij aan het doelmatiger organiseren van zorg met behoud en verbetering van de kwaliteit. Hierdoor blijft zorg toegankelijk en betaalbaar en wordt de professionaliteit van zorgverleners optimaal benut.

Wat verandert er?

Mondhygiënisten worden specifiek opgeleid voor de preventieve mondzorg. De handelingen die in het experiment zelfstandig kunnen worden uitgevoerd zitten al tientallen jaren in de hbo-opleiding tot mondhygiënist. Mondhygiënisten gaan door dit besluit dus geen andere werkzaamheden uitvoeren alleen het wettelijk kader waarbinnen de zorg wordt verleend verandert. En de verandering van het wettelijk kader maakt dat mondhygiënisten optimaal kunnen uitvoeren waar zij voor zijn opgeleid. Tevens zal het tuchtrecht van toepassing zijn. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. NVM-mondhygiënisten ziet dit als een positieve ontwikkeling omdat zij vertrouwt op de professionaliteit van de beroepsgroep en deze zich toetsbaar opstelt.

Samenwerking

Bij een geslaagd experiment zal deze tijdelijke zelfstandige bevoegdheid worden omgezet in een definitieve bevoegdheid en de geregistreerde mondhygiënist worden opgenomen onder het zware regime in art. 3 van de Wet BIG. NVM-mondhygiënisten roept de collega’s in het veld op samen invulling te geven aan het experiment en tot de juiste samenwerkingsafspraken te komen in het belang van de patiënt.

Categorie:
Provincie: