dinsdag, 10. september 2019 - 13:04

CBb: tarief verloskundigen hoeft niet omlaag

Buik van zwangere vrouw
Foto: Daniel Reche
Den Haag

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hoeft de tarieven voor verloskundige hulp niet te verlagen. Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag in het beroep dat 24 zorgverzekeraars hadden ingesteld tegen tariefstijging van 9% in 2018.

Volgens de NZa hebben is deze verhoging nodig voor een kostendekkend tarief. De zorgverzekeraars zien reden de tarieven minder te laten stijgen. Verminderde productiviteit door een overaanbod aan verloskundigen moet namelijk voor rekening van de verloskundigen blijven en niet leiden tot tariefverhoging. NZa zag geen reden voor lagere tarieven, omdat zij geen duidelijke oorzaak vond voor de productiviteitsvermindering. Het CBb geeft NZa gelijk. Nu gericht onderzoek naar de oorzaak van de terugloop in productiviteit geen duidelijke resultaten opleverde, mocht NZa die terugloop buiten beschouwing laten bij het herijken van de tarieven.