vrijdag, 11. oktober 2019 - 19:57 Update: 11-10-2019 20:04

Kabinet omarmt advies commissie Vermeij over vaccinatie

Foto van griepprik injectie naald | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het kabinet gaat aan de slag met het advies en de aanbevelingen van commissie Vermeij. 'Het kabinet omarmt dit advies en is aan de slag gegaan met de verdere uitwerking hiervan', zo laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag weten.

Verhoging vaccinatiegraad

'Dat betekent dat het kabinet inzet op verhoging van de vaccinatiegraad binnen en buiten de kinderopvang met voorlichting en communicatie over het belang van vaccineren van kinderen', aldus het ministerie van VWS.

Oranje en rood scenario

En dat we onderzoek doen over en voorbereidingen treffen voor vaccinatie als voorwaardelijke toegang tot de kinderopvang. In de huidige situatie (oranje scenario) is dat niet nodig oordeelde de commissie Vermeij. Maar het kabinet wil voorbereid zijn voor het geval we onder de kritische ondergrens (rood scenario) zakken. Bij de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie Vermeij zullen nog zorgvuldige afwegingen moeten worden gemaakt. De grens voor het rode scenario moet nog worden vastgesteld.

Deelname aan het rijksvaccinatieprogramma

Één van de aanbevelingen van de commissie Vermeij is om meer in te zetten op communicatie en voorlichting en om, in het geval de vaccinatiegraad onder een kritische grens zakt, deelname aan het rijksvaccinatieprogramma als voorwaarde te stellen voor toegang tot de kinderopvang.

Daling geëindigd 

Gelukkig is er een einde gekomen aan de daling van het aantal ingeënte kinderen, zo blijkt uit recente cijfers van het RIVM. Onder jonge kinderen gaat de vaccinatiegraad zelfs licht omhoog. Het kabinet zet vol in op betere voorlichting om er voor te zorgen dat deze lijn doorzet en het aantal gevaccineerde kinderen toeneemt.

Nu al aan de slag

Tegelijkertijd adviseert de commissie om nu al aan de slag te gaan met de uitwerking van een dergelijk voorstel. Als onverhoopt toch de situatie ontstaat dat de vaccinatiegraad weer gaat dalen, wil het kabinet in de startblokken staan om extra maatregelen te kunnen nemen, ook als het gaat om de toegang tot de kinderopvang. 

Voorlichting Raad van State

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan hier de komende tijd met voorrang mee aan de slag. Zij vragen ook voorlichting aan de Raad van State. Uitkomsten en vervolgstappen worden begin volgend jaar verwacht.

Categorie:
Provincie: