woensdag, 4. maart 2020 - 19:03

NHG: wel of niet naar de huisarts, kijk eerst op Thuisarts

Foto van huisartspraktijk | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) krijgt veel signalen van huisartsen dat het aantal verontruste telefoontjes over het coronavirus toeneemt. Jako Burgers, strategisch medisch adviseur NHG: “Dit begrijpen we natuurlijk heel goed, maar het zorgt ook voor een toenemende druk bij de huisartsenpraktijken en -posten. We raden daarom patiënten aan om eerst de informatie op Thuisarts.nl te raadplegen. Deze informatie is altijd actueel en gebaseerd op de adviezen van het RIVM”.

Volgens het beleid van het RIVM worden personen die terugkomen uit een risicogebied en die klachten ontwikkelen binnen 14 dagen, verzocht om bij de eerste klachten (zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten) thuis te blijven en niet naar het werk te gaan. Als de klachten erger worden, wordt hen aangeraden om telefonisch contact te zoeken met de huisarts. Jako Burgers: “Veel burgers kunnen mogelijk al gerustgesteld worden door eerst de informatie op Thuisarts.nl te lezen. De situatie verandert van dag tot dag en hoewel we begrijpen dat de huisarts een vertrouwensrol heeft, is het onmogelijk om alle vragen te beantwoorden”. 

Zorgen om verhoogde druk op huisartsenzorg door COVID-19

Met dit beleid is de druk voor huisartsenpraktijken en huisartsenposten hoog. Als beroepsvereniging maken wij ons hier uiteraard zorgen over. “Het allerbelangrijkste op dit moment is dat we goed samen blijven werken met alle betrokken instanties. Dan denk ik aan het RIVM, de GGD’s, het Ministerie van VWS en de betrokken huisartsen- en artsenverenigingen. Dit virus is nieuw voor ons allemaal en zorgt bij iedereen voor een flinke verhoging van de werkdruk, maar met elkaar staan we opgesteld voor een solide zorg in de eerste lijn. Dat verdienen onze patiënten en dat bereiken we als we elkaar continu op de hoogte houden van de knelpunten en mogelijkheden”, stelt Jako Burgers.

Betrouwbare en actuele informatie op Thuisarts.nl

Belangrijkste boodschap op dit moment is nog altijd dat mensen die klachten hebben, én vermoeden dat dit verband houdt met het coronavirus, NIET naar de huisartsenpraktijk komen. Advies is om allereerst de informatie op Thuisarts.nl te bekijken en bij algemene vragen de speciale informatielijn van het RIVM (0800) 1351 te bellen. Bij twijfelt belt u uiteraard uw eigen huisartsenpraktijk.
 

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: