vrijdag, 20. maart 2020 - 10:27 Update: 20-03-2020 11:42

Gemeten radioactiviteit in het Nederlandse milieu in 2018 niet schadelijk

rontgen-radioactief-straling
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Bilthoven

In het afgelopen jaar voldeed Nederland aan de Europese verplichting om elk jaar te meten hoeveel radioactiviteit in het milieu en in voeding zit. 'Uit de meting is gebleken dat de radioactiviteitsniveaus in lucht een normaal beeld laten zien, net als in eerdere jaren. De radioactiviteitsniveaus in voedsel en melk liggen net als in vorige jaren onder de Europese limieten voor consumptie en export. Ook de radioactiviteitsniveaus in gras en veevoer laten een normaal beeld zien, net als de jaren ervoor', zo meldt het RIVM vrijdag.

Radioactiviteit in oppervlaktewater, zeewater en drinkwater

De radioactiviteitsniveaus in oppervlaktewater en zeewater zijn vergelijkbaar met die van eerdere jaren. De niveaus van het merendeel van de monsters (meer dan 97 procent) van ongezuiverd water voor de drinkwaterproductie liggen onder de zogeheten referentiewaarde; boven deze waarde moet verder onderzoek worden uitgevoerd. De niveaus van een klein aantal monsters ongezuiverd water zaten daar licht boven. Deze verhogingen zijn zo klein dat ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Het vervolgonderzoek liet ziet dat de niveaus in het gezuiverde drinkwater ruim onder de referentiewaarden lagen.

Euratom-verdrag

Alle landen van de Europese Unie zijn volgens het Euratom-verdrag uit 1957 verplicht om dat te doen. Nederland volgt daarbij de aanbevelingen op uit 2000 om de metingen op een bepaalde manier uit te voeren. De metingen leveren achtergrondwaarden op, ofwel radioactiviteitsniveaus die er onder normale omstandigheden zijn. Deze waarden kunnen bij bijvoorbeeld calamiteiten of rampen als referentie dienen. Het RIVM brengt namens Nederland verslag uit aan de Europese Unie over radioactiviteit in het milieu.

Categorie:
Provincie: