vrijdag, 24. april 2020 - 9:13

Huisarts in 2019 gemiddeld op 1 kilometer afstand

Foto van huisartspraktijk | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

In 2019 was de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts 1 kilometer, voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis moest gemiddeld 4,8 kilometer worden afgelegd. Er zijn grote regionale verschillen in de nabijheid van zorgvoorzieningen. Zo moeten mensen in Baarn gemiddeld 2 kilometer reizen voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis, op Terschelling is dit 63 kilometer. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de Nabijheidsstatistiek van het CBS.

De Nabijheidsstatistiek geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland informatie over reisafstanden over de weg naar verschillende voorzieningen, en de dichtheid van deze voorzieningen. Dit verschaft inzicht in de keuzemogelijkheden die mensen hebben voor bepaalde voorzieningen, zoals het aantal beschikbare huisartsen, ziekenhuizen en apotheken binnen een bepaalde afstand van het woonadres.

Gemiddeld 20 huisartsenpraktijken binnen straal van 5 kilometer

In 2019 was de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts 1,0 kilometer, even ver als in 2014. Gemiddeld waren er ruim 20 huisartsenpraktijken aanwezig binnen een afstand van 5 kilometer. Inwoners van Schiermonnikoog hadden met 0,4 kilometer de kortste reisafstand naar de dokter van alle Nederlandse gemeenten. Door de compactheid van de bebouwing op dit eiland zijn de aanwezige voorzieningen vrijwel altijd dichtbij.
Op Texel is de afstand met bijna 3 kilometer het grootst, gevolgd door Midden-Drenthe (2,5 kilometer) en Aa en Hunze (2,4 kilometer). In de grote steden is de dichtstbijzijnde huisarts nooit ver weg: in Amsterdam en Den Haag 0,5 kilometer, in Rotterdam en Utrecht 0,6 kilometer.

Huisartsenpost met 6 kilometer verder dan reguliere huisarts

Als mensen ’s avonds of in het weekend medische problemen hebben die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunnen ze daarmee terecht bij de huisartsenpost. Hiervoor zijn mensen wat langer onderweg dan voor de reguliere huisarts: in 2019 woonden Nederlanders gemiddeld op ruim 6 kilometer van de dichtstbijzijnde huisartsenpost. In Leiderdorp was dat met 1,9 kilometer het minst, terwijl bewoners van Terschelling ruim 63 kilometer moesten afleggen.

Categorie:
Provincie: