dinsdag, 5. mei 2020 - 15:28 Update: 05-05-2020 16:13

RIVM meet in Nederland toch radioactieve straling na bosbrand Tsjernobyl

straling-meter-radioactief
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Bilthoven

In Nederland is, net als in een aantal West-Europese landen, in de periode van 16 tot 23 april 2020 een zeer kleine hoeveelheid cesium-137 in de lucht aangetroffen. Dit meldt het RIVM dinsdag. 'De hoeveelheid was nog net aantoonbaar met de gevoeligste meetapparatuur die beschikbaar is', aldus het RIVM.

Bosbranden Tsjernobyl

Modelberekeningen wijzen uit dat het goed mogelijk is dat de bosbranden bij Tsjernobyl een bijdrage geleverd hebben aan deze licht verhoogde waarde.
Het lang aanhoudende droge weer in West-Europa in april 2020 heeft ervoor gezorgd dat er vanuit heel Europa veel stof in de lucht is gekomen. Een deel van dat stof bevat ook nog sporen van cesium-137, dat zal ook een bijdrage hebben geleverd 

Gezondheid

De hoeveelheid cesium-137 dat in de lucht is aangetroffen is zeer klein. Er is altijd al natuurlijke radioactiviteit in luchtstof aanwezig en de zeer kleine hoeveelheid cesium-137 draagt daar nauwelijks wat aan bij. De dosis die wij in Nederland ontvangen door de luchtstof is bovendien zeer veel kleiner dan de dosis die we ontvangen uit de natuur, onze bouwmaterialen en ons eten. 'Er is dus geen sprake van een verhoogd gezondheidsrisico', benadrukt het RIVM.

Laatste update

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft de ontwikkelingen rondom de branden bij Tsjernobyl in de vorige weken nauwlettend gevolgd. Hiervoor hebben we de media gevolgd, de verspreiding van de stofdeeltjes gemodelleerd en contact onderhouden met Europese partners over de situatie. De branden zijn nu zo goed als uit. De metingen die RIVM uitvoert gaan gewoon door, die maken deel uit van het standaard wekelijkse meetprogramma. Tenzij er nieuwe ontwikkelingen komen, is dit de laatste update van het RIVM over de branden in Tsjernobyl.