vrijdag, 30. oktober 2020 - 19:16

Ziekenhuizen vragen het kabinet om extra investeringen coronazorg

ziekenhuis
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Utrecht

De begrotingen van ziekenhuizen staan zwaar onder druk. De coronacrisis zorgt voor hogere uitgaven aan ziekenhuiszorg in de komende jaren. Tegelijkertijd zien de ziekenhuizen de inkomsten teruglopen doordat reguliere zorg wordt uitgesteld. Terwijl er juist extra geld nodig is om meer zorgmedewerkers aan te trekken en de uitgestelde zorg op een later moment in te halen. Zonder deze extra investeringen komt het aanbod van zorg in Nederland volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in het geding. Daarnaast moet de onderlinge concurrentie worden opgeschort. Dit schrijft de NVZ in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

De coronacrisis stelt ons land voor een van de grootste uitdagingen in de afgelopen decennia. Artsen, verpleegkundigen en overige zorgmedewerkers halen alles uit de kast om de crisis het hoofd te bieden. Om deze zorg te kunnen leveren is het volgens de NVZ noodzakelijk dat het kabinet het komende jaar € 600 miljoen vrijmaakt voor de ziekenhuiszorg. NVZ-voorzitter Ad Melkert: ‘We worden voor onmogelijke keuzes gesteld. Ziekenhuizen kunnen niet bezuinigen en tegelijkertijd personeel beter betalen, zorg inhalen en investeren met geld dat er niet is.’

Extra medewerkers

Volgens de NVZ zijn er extra middelen nodig voor het aantrekken van medewerkers, het inhalen van uitgestelde zorg en het aanjagen van slimme investeringen, zoals de digitalisering van de zorg. NVZ-voorzitter Ad Melkert: ‘De overheid legt in deze moeilijke tijd een enorme vraag neer bij de ziekenhuizen. We hebben in de eerste golf laten zien dat we onze verantwoordelijkheid pakken en dat doen we nu weer. Maar het werkt niet als er steeds méér van ziekenhuizen wordt gevraagd, terwijl de budgetten hiervoor omlaag gaan. In 2020 betalen ziekenhuizen al 250 miljoen euro uit eigen zak. In 2021 komt daar nog eens extra inhaalzorg bovenop, net als extra loonkosten. Dat gaat niet zonder extra geld.’ Melkert wijst op het ontstaan van langere wachtlijsten juist op het moment dat ziekenhuizen er alles aan deden deze weg te werken. ‘De overheid moet hier dus in durven te investeren, juist om het werken in de zorg aantrekkelijk te houden.’

Opschorting concurrentie 

In de brandbrief roept de NVZ het kabinet op om de samenwerking tussen ziekenhuizen te stimuleren door betere afspraken mogelijk te maken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Melkert: ‘Het Kabinet verplicht ziekenhuizen om samen te werken bij het spreiden van patiënten en waar nodig de reguliere zorg af te schalen. Uiteraard werken ziekenhuizen hier volop aan mee. Maar dan mag ook van de overheid verwacht worden dat de financiën goed geregeld zijn. Samenwerking is nu meer dan ooit nodig en betekent dat de concurrentie tussen ziekenhuizen on hold wordt gezet. Hier passen het beste gezamenlijke financiële afspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars bij.’

Behandeling Tweede Kamer

Het budget voor de ziekenhuiszorg wordt jaarlijks in de Rijksbegroting door de overheid vastgesteld. Binnenkort spreekt de Tweede Kamer hierover tijdens de begrotingsbehandeling van VWS. De NVZ heeft in aanloop naar dit debat een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin pleit de branchevereniging voor extra investeringen in de ziekenhuiszorg.

 

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: