budget

maandag, 13. november 2023 - 19:11

STAP-budget voor het laatst open

Woensdag 15 november opent het STAP-loket voor de laatste keer. Om 10.00 uur kunnen geïnteresseerden zich via het inschrijfportaal van UWV inschrijven voor Lees verder...

laptop-boekhouden
donderdag, 18. augustus 2022 - 13:59

115.000 burgers ontvingen STAP-budget

De voorlopige cijfers van de derde aanvraagperiode STAP-budget laten zien dat bijna 37.000 mensen een aanvraag hebben gedaan voor ruim 2.800 verschillende Lees verder...

rekenmachine
dinsdag, 11. januari 2022 - 10:44

Coalitieakkoord: extra geld voor beleidsprioriteiten, toename overheidstekort en schuld

Het coalitieakkoord van VVD,CDA, D66 en ChristenUnie verhoogt de overheidsuitgaven, onder meer aan klimaat en milieu, onderwijs, sociale zekerheid en Lees verder...

kinderen-sportdag-zon-schoolplein
vrijdag, 15. oktober 2021 - 16:29

Kabinet verhoogt kindgebonden budget vanaf tweede kind

Het kabinet verhoogt per 2022 het kindgebonden budget vanaf het tweede kind met 70 euro per jaar. De ministerraad stuurt het besluit ter advisering naar de Lees verder...

woning-geld-hypotheek
donderdag, 1. april 2021 - 13:55

VEH: meer aandacht nodig voor opstalverzekering

De opstalverzekering is bij huiseigenaren een ondergeschoven kindje, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Veel mensen weten niet wat wel en niet Lees verder...

Isolatie
donderdag, 1. april 2021 - 13:53

Verruiming budget door populariteit isolatiemaatregelen

Sinds 1 november 2020 hebben 21.536 woningeigenaren en 277 VvE’s een aanvraag gedaan via de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). In verband met dit Lees verder...

ziekenhuis
vrijdag, 30. oktober 2020 - 19:16

Ziekenhuizen vragen het kabinet om extra investeringen coronazorg

De begrotingen van ziekenhuizen staan zwaar onder druk. De coronacrisis zorgt voor hogere uitgaven aan ziekenhuiszorg in de komende jaren. Tegelijkertijd Lees verder...

Conflict
dinsdag, 30. april 2019 - 9:07

Prestaties buurtbemiddeling groeien harder dan het budget

Buurtbemiddeling is de eerste hulp bij burenruzie. Het aantal meldingen van burenoverlast is de afgelopen vijf jaar met maar liefst 40% gestegen (tot 17.000 Lees verder...

dinsdag, 16. april 2019 - 10:16

'Zorgverzekeraar schuift weinig met ziekenhuisbudgetten '

Zorgverzekeraars belonen of korten ziekenhuizen zelden op basis van de geleverde prestaties. Hoewel kwaliteit en doelmatigheid al jaren parameters zijn bij Lees verder...

Foto van portemonnee | Archief FBF
maandag, 18. maart 2019 - 11:00

Nibud: druk op portemonnee is groot

Het Nibud ziet dat huishoudens in 2019 meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan de vaste lasten*. Lees verder...

Kind eenzaam
vrijdag, 9. maart 2018 - 12:08

FNV: Meer jeugdhulp, maar niet meer banen en budget

De doelstelling van de Jeugdwet om het gebruik van duurdere, gespecialiseerde zorg te verminderen door meer goedkopere zorg dicht bij huis te bieden, is Lees verder...

Foto van bord thuiszorg | Archief FBF.nl
dinsdag, 19. december 2017 - 13:52

FNV: Gemeente Groningen moet zorgbudget inzetten voor betere thuiszorg

Om de gemeente Groningen een steuntje in de rug te geven over hoe het zorgbudget over 2018 het best kan worden besteed, overhandigt de FNV een zorg Lees verder...

Foto van schoolbord met leraar | Archief EHF
vrijdag, 28. juli 2017 - 9:48

Budget basisschool onvoldoende voor ambitie voor goed onderwijs

De bekostiging in het primair onderwijs loopt uit de pas met de eisen vanuit de politiek, het onderwijsveld en de samenleving. Dat blijkt uit een Lees verder...

Nederland verkoopt CV90-voertuigen aan Estland
vrijdag, 13. januari 2017 - 12:51

Hennis: slagkracht krijgsmacht vergt meer budget

Om 'een houvast in een onzekere wereld te blijven' moet Defensie volgens minister Jeanine Hennis-Plasschaert wel de nodige vervolgstappen maken. Lees verder...

Provincies luiden noodklok budget restauraties rijksmonumenten
maandag, 27. juni 2016 - 10:57

Provincies luiden noodklok budget restauraties rijksmonumenten

De provincies luiden maandag de noodklok als het gaat om het budget voor restauraties van rijksmonumenten. Lees verder...

Foto van militairen in weiland | Archief EHF
dinsdag, 25. augustus 2015 - 21:45

Landmacht moet noodgedwongen snijden in budget reservisten

De leiding van de Landmacht gaat snijden in het budget voor de 3600 reservisten. Lees verder...

Huisarts bij auto huisartsenpost
donderdag, 21. mei 2015 - 15:45

NZa mocht huisartsenbudget verlagen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mocht het budget voor de huisartsenzorg voor 2012 en 2013 met € 98 miljoen korten wegens de overschrijding van dat Lees verder...

Foto van belasting envelop geld | Archief EHF
zondag, 7. december 2014 - 21:14

Fiscus laat kindgebonden budget van 40.000 arme gezinnen ongemoeid

Vanaf 1 januari zal de Belastingdienst alleenstaande ouders met een laag inkomen, waarvan het kindgebonden budget zou worden ingehouden, ontzien. Dit zei de Lees verder...

foto van gezin | fbf archief
vrijdag, 30. mei 2014 - 11:04

Meer geld naar gemeenten voor jeugdzorg

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) presenteren via de meicirculaire het definitieve budget voor jeugdhulp en jeugdzorg. Lees verder...