vrijdag, 21. mei 2021 - 9:09

RIVM: Sociaal welbevinden toegenomen

vrouwen in het park
Foto: SX
De Bilt

Met de recente versoepelingen van de coronamaatregelen neemt het sociaal contact en het welzijn weer toe. Het naleven van de meeste maatregelen blijft daarbij vooralsnog stabiel (zoals testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst en drukte mijden) of neemt mondjesmaat af (zoals thuiswerken of de 1,5 meter). Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de GGD’en.

Het draagvlak voor de meeste maatregelen is onveranderd hoog en de meerderheid staat daar ook nog achter als die nog 6 maanden zouden moeten duren. Dat geldt vooral voor de gedragsregels over hygiëne, (deels) thuiswerken, drukte mijden, testen en quarantaine. De vaccinatiebereidheid onder de deelnemers is stabiel hoog, maar verschilt per vaccin.

Onzekerheden over verder verloop

Ondanks het hoge draagvlak voor de maatregelen zelf, daalt het aantal mensen dat vertrouwen heeft in het beleid van de overheid rondom COVID-19. Veel deelnemers aan het onderzoek zijn kritisch op de koers en uitleg van het beleid. Een vijfde vindt dat er teveel maatregelen zijn; een derde juist te weinig.

Een verdere afname van de naleving van de gedragsregels is op basis van de resultaten uit dit onderzoek aannemelijk. Zo verwachten veel mensen het ná vaccinatie minder nauw te zullen nemen met de maatregelen. Evenementen en versoepelingen leiden bovendien tot meer drukte en minder afstand houden, ook bij (nog) niet gevaccineerde mensen. 

Daarnaast zeggen weinig mensen zich te laten testen of in quarantaine te gaan na een buitenlandreis. Dit is echter wel belangrijk om verdere verspreiding en introducties van nieuwe varianten in te perken.

Categorie:
Provincie: