maandag, 14. februari 2022 - 10:59

Nierschade zorgt voor meer ziekenhuisopnames en sterfte bij patiënten met type 2 diabetes

Foto van glucosetester | Sxc
Foto: SXC
Utrecht

Patiënten met diabetes type 2 en nierschade hebben beduidend meer ziekenhuisopnames voor hart- en vaatziekten en een hogere sterftekans dan mensen zonder diabetes én dan patiënten met diabetes maar zonder nierschade. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, waarin we medische gegevens uit patiëntendossiers van de huisarts hebben gecombineerd met gegevens over medisch-specialistische zorg en met sterftestatistieken. Nierschade is te beperken met adequate en tijdige behandeling.

Nederland telt ongeveer een miljoen patiënten met type 2 diabetes mellitus. Door schade aan bloedvaten en zenuwweefsel treden bij deze patiënten op den duur vaak complicaties op, zoals hart- en vaatziekten en nierfunctiestoornissen. Ruim een derde van de patiënten met type 2 diabetes heeft nierschade en dat gaat gepaard met een verhoogd risico op (vroegtijdig) overlijden, hart- en vaatziekten en eindstadium nierfalen.

Nierschade bij diabetes type 2 is te voorkomen

Omdat door goede behandeling nierschade te beperken is, geven de resultaten uit dit onderzoek een indruk van potentieel te voorkomen complicaties bij optimale behandeling van patiënten met diabetes type 2. Dit bestaat uit het goed behandelen van een hoge bloedsuikerspiegel en/of hoge bloeddruk en het beperken van eiwitverlies in de urine.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):