donderdag, 2. maart 2023 - 12:26 Update: 02-03-2023 12:26

UMC Utrecht vermindert uitstoot broeikasgassen op OK met ruim 50 procent

operatie-patient-ziek
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

In het UMC Utrecht zijn verschillende Green Teams actief, waaronder het groene OK-team. 'Dit team werkt aan het verlagen van de milieu-impact van ons OK-complex en behaalde onlangs een duurzame mijlpaal: 56 procent minder OK-uitstoot van broeikasgassen door minder gebruik te maken van bepaalde slaapmiddelen', zo heeft het UMC Utrecht laten weten.

Anesthesioloog

Al sinds 2018 houdt anesthesioloog Remco Minkhorst van de divisie vitale functies bij hoeveel van de slaapmiddelen isofluraan, sevofluraan en propofol op OK gebruikt worden. Zijn doel? Het gebruik van deze zogeheten inhalatie-anesthetica te verminderen waar het mogelijk is.

Slaapmiddelen sterke broeikasgassen

Remco legt uit: 'Isofluraan en sevofluraan zijn sterke broeikasgassen die nut hebben voor de individuele patiënt, maar zowel in de productie alsook bij de uitstoot schade toebrengen aan onze leefomgeving en indirect dus ook aan ons. Ik heb berekend, dat we de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van het gebruik van slaapmiddelen met 56 procent hebben verminderd. Dit omdat we nu voor de narcose meer gebruik maken van propofol, dat via een infuus wordt toegediend, en minder van de gassen isofluraan en sevofluraan. Bijkomend voordeel is dat de kosten ook met 44 procent omlaag zijn gegaan. Hiermee hebben we de afgelopen vier jaar 76.084 euro bespaard. Wel met een kanttekening, want het aantal operatie-uren is ook met 10 procent gedaald. Maar dan nog is dit een geweldig resultaat!'

Duurzaam handelen onderdeel van opleiding en stafvergadering

Samen met collega-anesthesioloog Julia Heusdens heeft Remco de afgelopen tijd veel onderwijs verzorgd over de invloed van de verschillende slaapmiddelen op onze omgeving. Hierbij richtten zij zich vooral op de anesthesiologen in opleiding. Ook krijgen verschillende onderwerpen van Green Team OK maandelijks aandacht in de stafvergadering van de anesthesiologen. Remco: 'Zo laat ik elk kwartaal zien wat de verbeteringen zijn geweest sinds we verantwoorder omgaan met inhalatie van anesthetica.'

Doel voor volgend jaar 

Het doel voor volgend jaar heeft Remco ook al helder voor ogen. 'Dan stoppen we met het gebruik van isofluraan, omdat dit middel ook de ozonlaag aantast. Ook proberen we sevofluraan op te vangen in een filter. Zo komt het middel na gebruik niet in de atmosfeer terecht.'

Categorie:
Provincie:
Tag(s):