donderdag, 23. maart 2023 - 15:20

Stijging van aantal huisartsen dat stopt na de coronapandemie

Foto van huisartspraktijk | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Het aantal huisartsen dat stopt met werken is na 2020 sterk toegenomen. De stijging is vooral opvallend voor huisartsen tussen de 35 en 55 jaar. Dit is een van de uitkomsten van analyses die het Nivel heeft uitgevoerd in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Hiervoor zijn voor het eerst niet alleen gegevens van het CBS en Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg van het Nivel gebruikt, maar ook gegevens van de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH).

De trendbreuken die zichtbaar zijn vanaf 2020, het jaar waarin de coronacrises een groot beroep deed op de huisartsenzorg, geven het belang aan deze goed te blijven monitoren. Voor de ramingen van het Capaciteitsorgaan zijn de effecten (voortijdige) uitstroom een belangrijk gegeven om mee te nemen in de aanbodprognoses.

Trendbreuk 2020-2021

In de grafiek is een duidelijk toename te zien van van ‘stoppers’ onder huisartsen in de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar na 2020 (rode lijn), na een dalende trend tot aan dit jaar. Opvallend is ook dat tussen 2020 en 2021 het percentage stoppers van 35 tot 45 jaar (lichtblauwe lijn) en van 45 tot 55 jaar (grijze lijn) scherp is toegenomen. Ook al is het absolute percentage uitstroom hiermee beperkt tot 1,5%, gezien de toename het laatste jaar is belangrijk om na te gaan of deze trend zich zal voortzetten.

Capaciteitsramingen als basis voor instroomadvies zorgopleidingen

Op basis van dit Nivel-rapport zijn de parameterwaarden bepaald voor berekenen van het aanbod aan huisartsen in de komende 15 en 20 jaar, die worden meegenomen in de capaciteitsraming van huisartsen die het Capaciteitsorgaan heeft uitgebracht. Op basis van deze capaciteitsramingen geeft het Capaciteitsorgaan een advies hoeveel (zorg)professionals er jaarlijks moeten worden opgeleid, om in de toekomst evenwicht te krijgen of te behouden tussen het beschikbare en benodigde aanbod van deze professionals.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):