vrijdag, 1. december 2017 - 13:10 Update: 01-12-2017 14:34

Commissie: geen sprake van ‘geheime belastingdeal’ met Oranjes

Commissie: geen sprake van ‘geheime belastingdeal’ met Koningshuis
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De commissie Van Baalen, die een onafhankelijk historisch onderzoek heeft verricht over de totstandkoming van de bepaling van het inkomensbestanddeel van de grondwettelijke uitkering van leden van het Koninklijk Huis, heeft geen bewijs gevonden voor een specifieke compensatieregeling, of zogenaamde ‘geheime belastingdeal’.

Dit heeft het ministerie van Algemene Zaken vrijdag bekendgemaakt nadat premier Rutte vrijdag op het ministerie van Algemene Zaken het onderzoeksrapport van de commissie in ontvangst heeft genomen.

'Compensatie koningin Juliana'

De aanleiding voor de opdracht tot dit onderzoek was berichtgeving in de media vorig jaar waarin werd aangegeven dat Koningin Juliana gecompenseerd werd in de grondwettelijke uitkering voor de belasting die zij vanaf 1973 ging betalen. Conclusie van het historisch onderzoek is, dat uit niets in de bestudeerde documenten is gebleken dat er een dergelijke specifieke compensatieregeling, of zogenaamde ‘geheime belastingdeal’, was.

Niet verzwegen

Er kwam een compleet nieuwe regeling, met allerlei vernieuwingen, waarvan gedeeltelijke opheffing van de belastingvrijdom en invoering van een inkomensbestanddeel er twee waren. Dat deze elementen onderdelen waren van de veelomvattende herinrichting van de financiële structuur voor het Koninklijk Huis, werd niet door de regering verzwegen.

Koningin Juliana

Begin jaren ‘60 werd het koningschap bekostigd door opbrengsten uit het Kroondomein, niet-geïndexeerde uitkeringen voor personele en materiële kosten van Koningin Juliana, haar echtgenoot en de vermoedelijke opvolger, en de belastingvrijdom. Daarnaast werden paleizen ter beschikking gesteld. Dit stelsel bleek niet langer bestand tegen de algemene loonontwikkeling, oplopende inflatie en dalende opbrengsten uit het Kroondomein. De kosten van het koningschap werden in toenemende mate bekostigd door in te teren op het privévermogen van Koningin Juliana.

Uitgaven ondergebracht op begrotingen diverse ministeries

Bij de stelselherziening stond het realiseren van een solide, publieke basis voor de uitgaven voor het koningschap centraal. Hiertoe behoorden de onderbrenging van de uitgaven voor het koningschap op de begrotingen van diverse ministeries, de beëindiging van het Kroondomein als bron van financiering van het koningschap, een bestendige regeling voor de paleizen, beperking van de belastingvrijdom, de invoering van grondwettelijke uitkeringen met een inkomenscomponent en een component voor personele en materiële kosten, en de indexeringssystematiek daarvan.

De herziening werd mogelijk gemaakt door de aanpassing van verschillende wetten, een grondwetsherziening in 1972 en de nieuwe Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis in 1973. Het kabinet maakte bij de behandeling van de verschillende wetsvoorstellen duidelijk dat alle onderdelen samen een pakket vormden en daarmee een zodanige onderlinge relatie hadden dat ze niet los van elkaar konden worden beschouwd. Afgezien daarvan was er geen directe relatie tussen de invoering van het inkomensbestanddeel en de gedeeltelijke afschaffing van de belastingvrijdom.

Het kabinet laat in zijn reactie weten dat het historisch onderzoek een gedegen omschrijving en analyse bevat van de bronnen die beschikbaar zijn over de totstandkoming van het inkomensbestanddeel van de grondwettelijke uitkering aan de Koning in het kader van de stelselherziening van een halve eeuw geleden.Het kabinet treedt in overleg met het Nationaal Archief om, behoudens eventuele beperkingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de departementale bronnen die de basis vormen van het verrichte onderzoek beschikbaar te stellen voor inzage en raadpleging.

Categorie:
Provincie: