woensdag, 2. december 2015 - 16:23 Update: 02-12-2015 21:45

OM wil leiding Chemie-Pack de cel in plus geldboete van 1 miljoen euro

In hoger beroep celstraffen en geldboetes geëist brand Chemie-Pack
Foto: Archief EHF
Den Bosch

Woensdag heeft de advocaat-generaal in Den Bosch in hoger beroep een geldboete van 1 miljoen euro geëist tegen Chemie-Pack Nederland B.V. en celstraffen van 2, 3 en 4 jaar tegen drie leidinggevenden van het chemiebedrijf. Dit meldt het OM woensdagmiddag.

'Tevens vorderde het OM tegen dit drietal een verbod om leiding te geven aan een onderneming waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt', aldus het OM. 

Op 5 januari 2011 brak brand uit op het buitenterrein bij Chemie-Pack Nederland B.V. in Moerdijk, waar honderden containers met brandbare chemicaliën stonden. De brand greep snel om zich heen en ontwikkelde zich tot een enorme vloeistofbrand die oversloeg naar de opslaghallen.

Een reusachtige zwarte rookwolk trok over het Hollandsch Diep in de richting van de Hoekse Waard en Dordrecht. Chemie-Pack en naastgelegen bedrijfspanden werden vrijwel volledig in de as gelegd. De brandweer slaagde er uiteindelijk in de brand te blussen.

Er vielen geen doden of gewonden, wel hebben honderden mensen melding gemaakt van gezondheidsklachten; personeel, hulpverleners en brandweerlieden hebben gevaar gelopen. De schade is beraamd op ruim 75 miljoen euro, de gevolgen voor het milieu waren aanzienlijk. De brand leidde landelijk tot beroering.

Het Openbaar Ministerie stelde vervolging in tegen de drie leidinggevenden van Chemie-Pack en tegen het bedrijf Chemie-Pack zelf. Het OM houdt de verdachten verantwoordelijk voor de gebrekkige naleving van de vergunning en de slechte veiligheidscultuur bij het bedrijf, waar werd gewerkt met gevaarlijke stoffen. De rechtspersoon Chemie-Pack wordt onder meer beschuldigd van opzettelijke brandstichting, terwijl daaraan feitelijk leiding werd gegeven door de drie verdachten.

Brandstichting niet bewezen

De rechtbank verklaarde de brandstichting niet bewezen en veroordeelde de verdachten tot taakstraffen variërend van 180 tot 240 uur en voorwaardelijke celstraffen van 6 maanden; het bedrijf zelf kreeg een boete van 400.000 euro opgelegd. Zowel de verdachten als het OM gingen in hoger beroep tegen het vonnis.

Met de opslag en verwerking van een (te) grote hoeveelheid brandbare stoffen, in strijd met de vergunning, is volgens het OM een zeer brandgevaarlijke situatie op het terrein van Chemie-Pack geschapen. Daarnaast was de veiligheidscultuur van het bedrijf onder de maat.

De advocaat-generaal:'Uit het dossier komt een ontluisterend beeld naar voren van de veiligheidscultuur binnen Chemie-Pack. Een cultuur die gekenmerkt werd door veelvuldige en langdurige overtreding van de vergunningvoorschriften. Een cultuur die erin bestond dat bij Chemiepack in die periode ongewenste, onveilige en gevaarlijke handelingen tot de orde van de dag behoorden. Een cultuur waarbinnen de verantwoordelijke leidinggevenden veiligheid, gezondheid en milieu niet belangrijk vonden. In werkelijkheid draaide alles om korte termijn geld en het kost wat kost doorgaan van de productie. Een dergelijke cultuur is altijd de verantwoordelijkheid van de leiding van een onderneming.'

Gasbrander

Een terugkerend probleem bij Chemie-Pack waren bevriezende pompen. Storingen werden geregeld verholpen met behulp van een gasbrander; een uiterst gevaarlijke methode, in combinatie met brandbare stoffen. Het gebruik van de brander heeft uiteindelijk de calamiteit veroorzaakt.

Categorie:
Provincie: