vrijdag, 15. januari 2016 - 12:51 Update: 15-01-2016 15:17

Ton Heerts: 'Mijn taak zit er op bij het FNV'

Ton Heerts stopt als voorzitter FNV
Foto: FNV
Amsterdam

FNV voorzitter Ton Heerts heeft vandaag in het ledenparlement van de FNV bekend gemaakt dat hij komende zomer gaat stoppen bij de FNV. Vanaf 1 mei zal hij zijn taken overdragen. Na 4 jaar heeft hij zijn opdracht, de FNV weer tot een krachtige bond te maken, afgerond.

Onder zijn voorzitterschap is de fusie tussen de grotere bonden gerealiseerd, de democratisering heeft gestalte gekregen en de verjonging van de FNV is op gang gebracht met een beweging als Young & United. Ook heeft hij het sociaal akkoord gesloten in 2013, waarvan de afronding afgelopen najaar plaatsvond.

'Mijn taak zit erop'

Ton Heerts: 'Mijn taak zit erop. Ik heb er rotsvast vertrouwen in dat de FNV nu klaar is voor de toekomst. We hebben een goed functionerend Ledenparlement, een goed bestuur en prima medewerkers. De verjonging krijgt vorm, ook met nieuw bestuurstalent. Door rond de zomer te stoppen als voorzitter en vanaf 1 mei mijn taken over te dragen, maak ik ruimte voor anderen die zich richting verkiezingen kunnen profileren. Het waren tropenjaren, maar ik ben blij dat ik leiding heb mogen geven aan de nieuwe opbouw van de FNV. En natuurlijk is nog niet alles klaar, maar dat is het nooit binnen een beweging als de FNV.'

'We respecteren zijn besluit'

Leo Hartveld, algemeen secretaris Algemeen Bestuur: 'We vinden het jammer dat Ton heeft besloten niet door te gaan als voorzitter van de FNV, en zich niet opnieuw herkiesbaar te stellen. Hij is de eerste direct door de leden gekozen voorzitter en we beschouwen hem als onze voorman van het bestuur en boegbeeld van de FNV. Maar we respecteren zijn besluit. Hij wilde zijn drie speerpunten -fusie, sociaal akkoord, verjonging- uitvoeren en dat heeft hij met verve gedaan. Hij geeft nu duidelijkheid, dat past bij hem en we zijn ook weer niet helemaal verrast. We zijn hem heel dankbaar voor al zijn werk om de FNV weer tot een krachtige bond te maken.'

Verkiezingen

Het Algemeen Bestuur gaat met het Ledenparlement  van 5 februari de planning van de verkiezingen bespreken en hoe de taken van de voorzitter verdeeld gaan worden. Zij gaat dan voorstellen, om een derde vice-voorzitter in de persoon van Gijs van Dijk- naast Catelene Passchier en Ruud Kuin- te benoemen. Begin 2017 vindt het vierjaarlijkse FNV congres plaats, met daaraan voorafgaand voorzittersverkiezingen.

Ton Heerts is naast voorzitter van de FNV ook directeur van het vfonds, en bekleedt een onbezoldigde bestuursfunctie bij FC Twente. Hij was eerder -van begin 2003 tot eind 2006 -secretaris in het Federatiebestuur en vice-voorzitter van de FNV. Ton Heerts kwam in juni 2012 terug naar de FNV.

Categorie:
Provincie: