vrijdag, 29. januari 2016 - 14:18 Update: 29-01-2016 14:27

Rechtbank keurt bouw azc Zeewolde goed

Rechtbank keurt bouw azc Zeewolde goed
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Zeewolde

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft de realisatie van een asielzoekerscentrum en de huisvesting van arbeidsmigranten in 140 nieuw te plaatsen chalets aan de Bosruiterweg in Zeewolde goedgekeurd. Dit meldt de rechtbank vrijdagmiddag.

Bezwaar omwonenden

Omwonenden op het nabijgelegen recreatiepark hadden bezwaar gemaakt tegen de vergunning die de gemeente Zeewolde had verleend. Volgens hen had de gemeente een onjuiste procedure gevolgd en was het bouwplan in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke ordening

De bezwaren van de omwonenden richten zich vooral tegen de bouw van de chalets. Dit zou in strijd zijn met de ruimtelijke ordening. De voorzieningenrechter is het met de omwonenden eens dat de chalets niet passen in het bestemmingsplan en Structuurvisie. Onder voorwaarden mag een gemeente echter afwijken van het bestemmingsplan. 

10 jaar

Omdat de vergunning voor tien jaar is verleend en de chalets daarna verwijderd of verplaatst kunnen worden, mocht de gemeente de vergunning wel verlenen. De rechter had hierbij ook oog voor het argument van de gemeente dat vanwege het toegenomen aantal asielzoekers de gemeente opnieuw heeft moeten nadenken over het opvangbeleid.

Arbeidsmigranten 

De omwonenden hadden daarnaast aangevoerd dat een groot deel van de arbeidsmigranten op het terrein niet in Zeewolde werkt. Dit sluit niet aan bij het beleid van de gemeente om alleen migranten te huisvesten die in Zeewolde werken. De voorzieningenrechter vond dat standpunt echter onvoldoende onderbouwd. 

De gemeente heeft ter zitting erkend dat de afgelopen jaren ook arbeidsmigranten die buiten de gemeente Zeewolde werkzaam zijn in de opvang aan de Bosruiterweg zijn gehuisvest. De gemeente streeft er echter nadrukkelijk naar deze situatie vanaf januari 2016 te beëindigen. Er zijn daarvoor afspraken met de vergunninghouder en een uitzendbureau gemaakt en de gemeente zal zelf ook voortdurend controleren of de bewoners wel in Zeewolde werkzaam zijn. 

Waardedaling

De eigenaren van de recreatiewoningen stelden daarnaast dat de waarde van hun woning zal dalen. De voorzieningenrechter vond dit echter onvoldoende onderbouwd en wees erop dat als de waarde al zou dalen de eigenaren een verzoek kunnen doen op de planschaderegeling.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie:
Tag(s):