maandag, 1. februari 2016 - 19:06 Update: 01-02-2016 19:08

Korpschef Bouman schenkt zijn uniformen aan het Nationaal Veiligheidsinstituut

Korpschef Bouman schenkt zijn uniformen aan het Nationaal Veiligheidsinstituut
Foto: PIT
Almere

Korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie heeft zijn uniformen geschonken aan het Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI). De uniformen worden onderdeel van de Nationale Collectie Politie, die beheerd wordt door het NVI. Bouman is de eerste korpschef van de Nationale Politie in Nederland. Eén van zijn uniformen zal binnenkort te bewonderen zijn in Veiligheidsmuseum PIT.

Korpschef Gerard Bouman heeft in 2013 de opdracht gekregen om van de zesentwintig politiekorpsen één nationaal korps te smeden. Daarmee is de Nationale Politie in werking getreden. De korpschef heeft de rang van eerste hoofdcommissaris, de hoogste rang bij de Nederlandse Politie. Bouman is de eerste persoon die de rang van eerste hoofdcommissaris bekleedt. Met de komst van de Nationale Politie en een korpschef voor de hele organisatie moest deze verandering ook fysiek zichtbaar worden in het uniform. 

Het uniform van de korpschef bevat verschillende rangversierselen. De rijkskroon symboliseert dat de politie een organisatie is van de rijksoverheid en dat politieofficieren door de kroon benoemd worden. De eikenbladeren en eikels staan voor hoge officieren en de horizontale lauwertak staat symbool voor de hoogste officiersrangen zoals de hoofdcommissaris. In het rangonderscheidingsteken van de eerste hoofdcommissaris zijn vier sterren toegevoegd. De afzonderlijke componenten van de rangversierselen in het uniform zijn ontleend aan de militaire heraldiek. 

Korpschef Gerard Bouman heeft op 1 oktober 2015 bekend gemaakt dat hij per 1 februari 2016 opstapt als korpschef. Zijn uniformen worden onderdeel van de Nationale Collectie Politie en zijn in ontvangst genomen door Dhr. Ad van Baal, bestuursvoorzitter NVI en dhr. Harry van Boven, directeur NVI. Het NVI beheert de Nationale Collectie Politie en is eind 2011 ontstaan uit de fusie van het voormalig Nederlands Politiemuseum en het Nationaal Brandweermuseum. In 2014 heeft het NVI het Veiligheidsmuseum PIT in Almere geopend. Daar zal één uniform binnenkort te bewonderen zijn. 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: