dinsdag, 2. februari 2016 - 16:00 Update: 02-02-2016 17:41

Provincie kondigt bouwstop kantoren af

Provincie Utrecht kondigt bouwstop kantoren af
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

De provincie Utrecht haalt de bezem door bestemmingsplannen waarin nieuwbouw van kantoorpanden is opgenomen. Dit heeft de provincie bekendgemaakt.

Teveel capaciteit in bestemmingsplannen

In de provincie Utrecht staat 1,2 miljoen m2 kantoorruimte leeg, maar liefst 19% van de totale kantorenvoorraad. Ondanks de leegstand kan volgens de regels van bestemmingsplannen in de provincie Utrecht nog maximaal 4,3 miljoen m2 nieuwe kantoorruimte worden bijgebouwd. 

De meeste van deze bestemmingsplannen zijn gebaseerd op vastgoedprogramma’s uit de tijd dat iedereen nog overtuigd was van aanhoudende groei op de kantorenmarkt. Kortom: de provincie Utrecht heeft op dit moment niet alleen teveel kantoorruimte, maar ook teveel capaciteit in bestemmingsplannen voor de bouw van nieuwe kantoren.

Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben unaniem de Thematische Structuurvisie Kantoren (TSK) vastgesteld. Deze structuurvisie is onderdeel van de provinciale aanpak kantorenleegstand.

Unaniem besluit

'Het feit dat de staten unaniem met de TSK hebben ingestemd, laat zien dat de urgentie om als provincie iets aan de toenemende leegstand te doen breed gevoeld wordt', aldus gedeputeerde Bart Krol. Met de TSK kondigt de provincie aan dat zij, daar waar nodig, in bestaande bestemmingsplannen die nog nieuwe kantoren mogelijk maken zal gaan snijden. Hiervoor gebruikt de provincie een inpassingsplan. Deze voorgenomen reductie van zogenoemde plancapaciteit staat per locatie beschreven in de TSK. 'Deze provinciale ingreep is nodig om het aanbod voor de komende jaren af te stemmen op de toekomstige vraag en ervoor te zorgen dat er niet nog meer kantoren gebouwd worden waar simpelweg geen behoefte aan is', zegt Krol.

Categorie:
Provincie: