dinsdag, 15. maart 2016 - 12:20

Hardere aanpak graffiti in Rotterdam

Hardere aanpak graffiti in Rotterdam
Foto: Archief FBF
Rotterdam

De gemeente Rotterdam gaat weigerachtige particuliere eigenaren van panden met veel graffiti dwingen hun panden schoon te maken. Op basis van artikel 13 van de Woningwet en de excessenregeling uit de Welstandsnota worden deze pandeigenaren aangeschreven met het verzoek om de graffiti van hun pand te verwijderen.

Als de graffiti niet binnen drie maanden verwijderd wordt, dan volgt een formeel handhavingstraject dat kan leiden tot een officiële aanschrijving. Het is voor het eerst dat de gemeente de excessenregeling gaat toepassen op graffiti.

“Graffiti zorgt voor een sfeer van verloedering en geeft een unheimisch gevoel, het versterkt een sociale onveiligheid. Daarom gaan we dit harder aanpakken in de richting van eigenaren van particuliere panden die zelf geen actie willen ondernemen om graffiti te verwijderen", aldus wethouder Joost Eerdmans (Buitenruimte). Met artikel 13 van de Woningwet kunnen particuliere eigenaren worden gedwongen om het uiterlijk van hun pand zoals gewaarborgd in de Welstandsnota in acht te nemen. Als pandeigenaren niets doen, riskeren zij een last onder dwangsom op basis van dezelfde excessenregeling uit de Welstandsnota.

Daarnaast gaat de gemeente afspraken maken met bedrijven, corporaties en nutsbedrijven over het verwijderen graffiti op hun panden. Zij kunnen een contract hiertoe met de gemeente sluiten. Met de RET, Woonstad Rotterdam, Vestia, Kolpa en Havensteder zijn al afspraken gemaakt. Ook gaat de gemeente met Rijkswaterstaat in gesprek om graffiti op de geluidsschermen langs de Rijkswegen rondom de stad te verwijderen.

Categorie:
Provincie: