vrijdag, 18. maart 2016 - 21:25 Update: 18-03-2016 21:33

OM eist werkstraf voor lekken tijdens procedure burgemeestersbenoeming

OM eist werkstraf voor lekken tijdens procedure burgemeestersbenoeming
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Stichtse Vecht

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft vrijdag voor de rechtbank in Arnhem 150 uren werkstraf geëist tegen twee verdachten uit Maarssen. Dit meldt het OM vridjag.

Een 44-jarige vrouw  wordt  ervan verdacht als lid van de vertrouwenscommissie voor de burgemeestersbenoeming van de gemeente Stichtse Vecht geheime informatie te hebben verstrekt uit die sollicitatieprocedure aan een VVD-partijgenoot.  

Deze 57-jarige man, die was aangewezen als adviseur voor de kandidaten, wordt verdacht van schending van de geheimhoudingsplicht tijdens deze benoemingsprocedure. De zaak kwam aan het licht doordat de telefoon van de vrouwelijke verdachte werd afgeluisterd ten behoeve van een ander strafrechtelijk onderzoek.

“We zijn heel ver gegaan natuurlijk. Kijk, we hebben alles gedaan wat God en de burgemeester verboden hebben.” Met dit citaat van een getapt telefoongesprek tussen de 2 verdachten van het lekken tijdens de procedure van de burgemeestersbenoeming begon de officier van justitie haar requisitoir. 

Tijdens diverse telefoongesprekken in november en december 2014 bespraken de verdachten namen van kandidaten en informatie over de vragen die aan de kandidaten zou worden voorgelegd. Verder zou de vrouw aan de man hebben verteld wat de uitkomsten van de beraadslagingen van de vertrouwenscommissie waren. 

Ook zou de vrouw een casus, die bestemd was voor de kandidaten, telefonisch besproken hebben met de medeverdachte. Hij heeft deze informatie doorgespeeld naar een 3e persoon, een VVD-partijgenoot. Onduidelijk is of deze persoon ook daadwerkelijk wist dat deze informatie afkomstig was uit de vertrouwenscommissie. Daarom is de zaak tegen deze 53-jarige man door het OM geseponeerd.

De officier van justitie: “Uit al deze gesprekken blijkt dat de vrouwelijke verdachte heel veel, zo niet alles, uit de vertrouwenscommissie heeft gedeeld met de mannelijke verdachte. En dat hij dat dankbaar, maar zeker ook actief in ontvangst nam. Hij maakt het lekken mogelijk door het aan te horen, actief vragen te stellen dit te gebruiken in zijn gesprekken met kandidaten. Daarmee is hij haar behulpzaam geweest. Ook acht ik bewezen dat hij dit doorspeelde aan een kandidaat.” 

Ze meent dat het er beiden veel aan gelegen was dat een partijgenoot benoemd zou worden tot burgemeester, maar dat hun doel niet is behaald omdat een andere kandidaat, van een andere partij, uiteindelijk tot burgemeester benoemd is.

Alles afwegende vindt het OM een werkstraf van 150 uren voor schending van ambtsgeheimen voor de vrouw en een werkstraf van 150 uren voor medeplichtigheid aan die schending van ambtsgeheimen voor de man passend. Hierbij heeft de officier rekening gehouden met het feit dat deze zaak voor beide verdachten gevolgen heeft of zal hebben op bestuurlijk niveau. Bij de vrouw weegt een recente veroordeling mee in de hoogte van de strafeis. De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, doet over twee weken uitspraak.

Categorie:
Provincie: