vrijdag, 15. april 2016 - 12:53

Irakese mensensmokkelaar opgepakt tijdens controle

Irakese mensensmokkelaar opgepakt tijdens controle
Foto: Archief FBF
Amsterdam

Bij een gezamenlijke controle van de Inspectie SZW en de Nationale Politie bij een mobiele carwash installatie in Amsterdam, is een Irakees aangetroffen die internationaal werd gezocht. De Irakese asielzoeker werkte bij de carwash.

Hij toonde een verlopen verblijfsvergunning en verbleef dus illegaal in Nederland. Na controle bleek dat de Irakees internationaal gesignaleerd stond wegens mensensmokkel. De asielzoeker is daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De Irakees zal uigezet worden naar Italië, het land dat om zijn aanhouding had gevraagd.

Aangezien de illegale Irakees werkend is aangetroffen,  is er sprake van een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen. Hiervoor zal een boete worden opgelegd. De werkgever bleek daarnaast ook geen deugdelijke registratie te voeren van de arbeids- en rusttijden van het personeel, hetgeen een overtreding betekent van de Arbeidstijdenwet . De werkgever ontvangt hiervoor een waarschuwing. Er zal nog nader onderzoek plaatsvinden naar de naleving van de Wet op het minimumloon en minimumvakantiebijslag. Mochten daarbij overtredingen worden geconstateerd, dan zal ook hiervoor een boete worden opgelegd.
 

Categorie:
Provincie: