vrijdag, 20. mei 2016 - 10:22

Principeakkoorden cao PostNL en cao zaterdagbestellers

Principeakkoorden cao PostNL en cao zaterdagbestellers
Foto: PostNL
Den Haag

PostNL heeft met de vakorganisaties FNV Publiek Belang, Bond van Post Personeel, CNV Publieke Diensten en VHP2 principeakkoorden bereikt over de cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers. Naast salarisverhogingen in 2016 en 2017 staan hier ook afspraken in over de afbouw van de zogeheten ‘toeslag onregelmatige tijden’.

Looptijd en salarisverhoging

De nieuwe cao’s hebben een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2017. Tijdens deze looptijd ontvangen medewerkers drie keer een salarisverhoging. Per 1 januari 2016 krijgen medewerkers een salarisverhoging van 0,5 procent en per 1 juli 2016 een verhoging van 0,5 procent. Vanaf 1 januari 2017 volgt nogmaals een salarisverhoging van 0,5 procent. Over de ‘toeslag onregelmatige tijden’ voor het werken op zaterdag en in de avond tussen 21.00 en 22.00 uur is afgesproken dat deze toeslagen binnen een jaar worden afgebouwd. Daar staat tegenover dat medewerkers een eenmalige compensatie ontvangen voor de afbouw van de toeslag op zaterdag.

Herna Verhagen, ceo van PostNL, licht toe: “Ik ben blij dat we met de vakorganisaties tot principeakkoorden zijn gekomen die zowel goed zijn voor de medewerkers als voor het bedrijf. Het is belangrijk dat we met deze principeakkoorden zowel kunnen inspelen op het groeiend aantal pakketten als op het dalende aantal poststukken. De afspraken die we hebben gemaakt sluiten aan bij de toekomst van ons bedrijf.”

Ledenraadplegingen

De vakorganisaties leggen de principeakkoorden voor aan hun leden. De verwachting is dat de uitkomst van de ledenraadplegingen eind mei bekend zijn. De cao voor PostNL is voor vrijwel alle medewerkers die werken bij Pakketten, Mail in Nederland en op het hoofdkantoor van PostNL.

Categorie:
Provincie: