maandag, 6. juni 2016 - 9:59 Update: 06-06-2016 10:01

'Friese kinderen vaker en langer jeugdbescherming'

Friese kinderen vaker en langer jeugdbescherming
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Leeuwarden

Friese minderjarigen groeien, in vergelijking met Nederlandse jeugdigen vaker op met een maatregel jeugdbescherming en hebben ook vaker te maken met langer durende trajecten ondertoezichtstelling (OTS).

Een maatregel jeugdbescherming wordt door de kinderrechter opgelegd wanneer een gezonde en veilige ontwikkeling van een jeugdige wordt bedreigd. In 2015 had in Nederland 1,2% van de jeugdigen een jeugdbeschermingsmaatregel, in Fryslân 1,4%. De gemeenten Leeuwarden (2,2%), en Smallingerland (1,8%) hebben het hoogste percentage jeugdigen met jeugdbescherming. Het laagste percentage jeugdigen met jeugdbescherming  komt voor in de gemeenten Menameradiel (0,8%) en De Fryske Marren (0,9%). Dit blijkt uit een analyse van de CBS cijfers door het Fries Sociaal Planbureau (FSP).

Afname OTS trajecten, toename voogdij

 

Een jeugdbeschermingsmaatregel is een ingrijpend gebeuren voor zowel ouders als jeugdigen. Voor gemeenten brengt dit bovendien relatief hoge zorgkosten met zich mee. Het streven van het Rijk en gemeenten is om met preventieve maatregelen te voorkomen dat het zover komt. Zo kan naar verwachting zowel het aantal maatregelen teruggebracht worden als de duur daarvan. In Fryslân werken de wijk- en gebiedsteams nauw samen met de specialisten jeugdbescherming om dwangmaatregelen te voorkomen.

Wanneer een jeugdbeschermingsmaatregel toch wordt uitgesproken kan jeugdhulp ouders helpen om de verantwoordelijkheid voor de opvoeding weer zelf op te pakken. In Fryslân krijgt 75,5% van de jeugdigen met jeugdbescherming jeugdhulp, landelijk 70%. Op 31 december 2015 is het aantal trajecten ondertoezichtstelling met 6% afgenomen ten opzichte van 30 juni 2015. Het aantal trajecten voogdij nam in dezelfde periode heel licht toe (1%).

Kans op armoede

Het opgroeien in armoede geeft een grote kans op problemen bij het opvoeden en opgroeien. In Fryslân groeide in 2013 één op de acht jeugdigen op met kans op armoede. In de gemeenten Leeuwarden (17,4%) en Smallingerland (13,4%) hebben de meeste jeugdigen kans om in armoede op te groeien. De gemeenten Schiermonnikoog (3,6%) en Littenseradiel (7,2%) hebben het laagste percentage jeugdigen met kans op armoede.

Categorie:
Provincie: