dinsdag, 21. juni 2016 - 11:42

Vierhonderd onderborden voor melden milieuproblemen

Vierhonderd onderborden voor melden milieuproblemen
's-Hertogenbosch

Om er voor te zorgen dat mensen milieu-incidenten in grondwaterbeschermingsgebieden snel melden bij de Milieuklachtencentrale van de provincie, worden op ruim 400 plaatsen in Noord-Brabant onderborden aangebracht bij de bestaande blauwe borden ‘grondwaterbeschermingsgebied’. Op het witte onderbord staat het telefoonnummer van de Milieuklachtencentrale: 073 – 681 28 21.

Dat nummer is het centrale meldpunt voor milieuproblemen. Medewerkers van de Milieuklachtencentrale zetten de meldingen door naar de bevoegde instanties, bijvoorbeeld een gemeente of waterschap.

Drinkwaterbedrijven

De drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides Waterbedrijf plaatsen de onderborden op 400 plaatsen in de provincie. Dat gebeurt in de periode vóór 1 juli. Ze staan langs alle openbare wegen en vaarwateren die toegang geven tot een grondwaterbeschermingsgebied, dan wel daaraan grenzen, op of nabij de grenzen van het gebied. Zo wordt de bescherming van waterwingebieden verder verbeterd.

Categorie:
Provincie: