dinsdag, 28. juni 2016 - 8:14

Minder onbevoegde leraren voor de klas

Minder onbevoegde leraren voor de klas
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Leerlingen op middelbare scholen hebben in 2014 bijna altijd les gekregen van een bevoegde docent. Een kleine 95 procent van de lessen werd gegeven door een voor het vak bevoegde docent of een leraar in opleiding.

‘De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt. Dat komt ten goede aan de prestaties van de leerlingen  en aan hun plezier op school’, schrijft staatssecretaris Dekker van onderwijs vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De cijfers komen uit de laatste integrale personeelstelling onderwijs (IPTO 2014). Dekker gaat de komende tijd inzetten op het behalen van 100 procent bevoegd gegeven lessen. ‘Deze cijfers zijn mooi nieuws – maar we zijn er nog niet. We willen de best opgeleide leraren voor de klas,’ aldus Dekker. ‘Goed onderwijs staat of valt bij de kwaliteit van de leraar.  Daar moeten we dus in blijven investeren.’

Uit de vorige personeelstelling kwam naar voren dat circa 84 procent van de lessen in 2013 bevoegd werd gegeven. Door beter onderzoek blijkt dat nu bijna 95 procent van de lessen in 2014 door een voor het vak bevoegde docent of een leraar in opleiding is gegeven. Scholen maken echt werk van bevoegdheden van leraren, daarom is het fijn dat dit werk nu ook in de cijfers  terug te zien is. De onderzoekers hebben dit jaar beter gemeten. Zij hebben per les nagevraagd welke docent er met welk diploma voor de klas heeft gestaan. Dat heeft geleid tot meer precieze cijfers.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):