woensdag, 29. juni 2016 - 18:55 Update: 29-06-2016 19:24

Brandweer Groningen sluit zich aan bij landelijke acties

Brandweer Groningen sluit zich aan bij landelijke acties
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Groningen

Op dinsdag 28 juni hebben de vakbonden FNV & CNV aangekondigd dat de beroeps brandweer Groningen zich aansluiten bij de landelijke acties van de brandweer vanwege het uitblijven van een akkoord met betrekking tot het FLO-overgangsrecht. Er is teleurstelling , verwarring en boosheid over het afbreken van de onderhandelingen over dit overgangsrecht tussen de Brandweerkamer (de werkgevers) en de bonden. Vorige week donderdag verliep het door de bonden gestelde ultimatum. In ongeveer de helft van de regio’s is de brandweer inmiddels gestart met het voeren van acties of zal dit binnenkort gaan doen.

De bedoeling is dat de twee beroepskazernes in de Stad, de posten Vinkhuizen en Sontweg, vanaf maandag 4 juli aanstaande wachtdiensten gaan draaien. Dit betekent dat andere werkzaamheden op het gebied van bijvoorbeeld oefenen en andere georganiseerde activiteiten voorlopig helemaal of gedeeltelijk stilgelegd worden. Anders dan in andere regio’s, waar niet of minder op niet-spoedeisende meldingen wordt uitgerukt, blijft Brandweer Groningen vooralsnog wel uitrukken op alle meldingen. Naast de wachtdiensten zal de 24uurs-dienst de komende periode (publieksvriendelijke) acties organiseren om aandacht te vragen voor haar standpunt.

De raad van Brandweercommandanten, waar ook regionaal commandant Roelf Knoop uit Groningen is aangesloten, sprak zich afgelopen week al uit over de ontwikkelingen. 'Wij hopen op een passende en snelle oplossing voor dit conflict omdat het alle brandweermensen raakt. Laten we er in gezamenlijkheid voor zorgen dat dit niet escaleert. Het is van belang dat alle partijen weer aan tafel komen om te werken aan een voor iedereen acceptabel akkoord.'

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: