woensdag, 29. juni 2016 - 19:50 Update: 29-06-2016 21:11

Rabobank komt getroffen agrariërs tegemoet

Rabobank komt door extreme hagelbuien getroffen agrariërs tegemoet
Foto: scx
Helmond

Het noodweer van 23 juni met extreme hagelbuien in Brabant en Limburg heeft onvoorstelbare schade aangericht bij meer dan honderd land- en tuinbouwbedrijven. Voor de veelal agrarische bedrijven, die zwaar zijn getroffen door het extreme noodweer heeft de Rabobank een pakket noodmaatregelen getroffen. De noodfaciliteiten zijn erop gericht om op de korte termijn financiële problemen bij de getroffen ondernemers te kunnen voorkomen en verlichten.

De lokale Rabobank-medewerkers hebben vanaf het eerste moment ondernemers waar nodig en mogelijk geholpen, variërend van het beantwoorden van vragen tot en met het inventariseren van schade.  De noodfaciliteiten die de bank in samenspraak met getroffen bedrijven kan treffen zijn: uitstel van aflossingen, uitstellen van inperking van seizoenkredieten of een overbruggingslening sluiten. Ook DLL en de Rabo Groenbank verlenen voluit medewerking om in de komende maanden de getroffen bedrijven te helpen en te zorgen dat ze kunnen beschikken over de benodigde liquiditeit.   

Dichtbij 

De door hagelschade vernielde kassen en opstallen zijn overwegend te vinden in de regio Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg.  De door het noodweer getroffen ondernemers  krijgen van hun lokale Rabobank informatie over  de noodfaciliteiten.  Het gaat om klanten van de Rabobanken Peelland Zuid, De Kempen, Peel Noord, Dommelstreek, Horst-Venray, Helmond en Land van Cuijk & Maasduinen. 

Glastuinbouw 

De Stichting Coördinatie Calamiteitenbestrijding Glastuinbouw (CCG) heeft laten weten dat zij de situatie als gevolg van het noodweer als een calamiteit behandelt. Interpolis heeft mede namens de Rabobank nauw contact met de CCG om activiteiten optimaal op elkaar af te stemmen.

Categorie:
Provincie: