maandag, 4. juli 2016 - 18:01

Unox gaat snijden in personeelsbestand fabriek in Oss

Unox gaat snijden in personeelsbestand fabriek in Oss
Foto: SXC
Oss

Unilever is voornemens te investeren in de Unox-fabriek in Oss. Er wordt 1 miljoen euro geïnvesteerd in opleiding en training van de medewerkers en 2,8 miljoen euro in het moderniseren van productielijnen en het automatiseren van logistieke processen. De investering leidt tot bredere inzetbaarheid van de medewerkers, verdere verbetering van de kwaliteit, verhoging van de veiligheid van de medewerkers en verlaging van de kosten.

Door de automatiseringsslag en de bredere inzetbaarheid van de medewerkers zal het aantal vaste banen in Oss teruggebracht worden van de huidige 335 naar 292 gedurende de komende 2 jaar. Voor de medewerkers voor wie na afloop van het opleidingstraject geen plaats meer is in de nieuwe organisatie, wordt naar een passende oplossing gezocht. Unilever hoopt dit volledig met natuurlijk verloop of met een vrijwillige vertrekregeling te kunnen oplossen, maar gedwongen ontslagen kunnen helaas niet worden uitgesloten. Unilever gaat nu eerst in gesprek met de ondernemingsraad.

Categorie:
Provincie: