dinsdag, 19. juli 2016 - 15:08 Update: 21-07-2016 20:01

Roger Van Boxtel blijft langer bij NS tot opvolger is gevonden

Roger Van Boxtel blijft langer aan als president-directeur NS
Foto: Archief EHF
Utrecht

Roger van Boxtel blijft langer aan als president-directeur bij NS totdat is voorzien in de definitieve invulling van deze positie.

'Naar verwachting zal dit begin volgend jaar het geval zijn. De huidige directievoorzitter van NS Reizigers (NSR), Marjan Rintel, zal toetreden tot de Raad van Bestuur als directeur Operatie. Gerard van de Aast, die al lid is van de Raad van Commissarissen (RvC), is benoemd tot voorzitter van de RvC', aldus NS.

Roger van Boxtel is vorig jaar zomer aangetreden als president-directeur voor de duur van één jaar. Zijn belangrijkste opdracht was om NS in rustiger vaarwater te brengen en het vertrouwen in de organisatie te herstellen.

Onder zijn leiding heeft NS in maart de vernieuwde strategie 2016-2019 gepresenteerd en een proces in gang gezet om de besturing van de organisatie slagvaardiger te maken. Ook is de parlementaire enquête over de Fyra afgerond en is NS gestart met het doorvoeren van de lessen naar aanleiding hiervan.

Volgende fase transitie

NS richt zich de komende periode op het duurzaam verbeteren van bedrijfsprocessen om de reiziger een beter reisproduct te bieden. Hierbij past een nieuw besturingsmodel. NS heeft gekozen voor een Raad van Bestuur (RvB) met vijf directeuren in plaats van de huidige Executive Committee (ExCo) met acht directeuren. De RvB is integraal verantwoordelijk en stuurt samen de operatie aan. De RvC is voor deze fase van de transitie op zoek naar een president-directeur die zich meerjarig gaat inzetten om de bedrijfsprocessen van NS verder te optimaliseren.

Gerard van de Aast, voorzitter RvC, 'Roger van Boxtel heeft NS op kundige wijze door turbulente tijden geleid. Met het formuleren en uitzetten van een aangescherpte strategie en het voorbereiden van een nieuwe organisatiestructuur is NS gereed voor een volgende fase. De Raad van Commissarissen is hem erkentelijk voor zijn bijdrage aan de onderneming en zijn bereidheid om aan te blijven teneinde een soepele overdracht aan zijn opvolger te bewerkstelligen.'

Roger van Boxtel : 'Het bedrijf verdient een zo goed mogelijke overgang nu het een volgende fase in gaat. Om die reden blijf ik zo lang aan als nodig is en draag ik straks het stokje met vertrouwen over. NS is een bedrijf met betrokken medewerkers, een heldere koers en een intrinsieke gedrevenheid om de gestelde ambities te realiseren.'

Categorie:
Provincie: