donderdag, 25. augustus 2016 - 14:26 Update: 25-08-2016 14:28

Optimistische bouwers verwachten groei werkgelegenheid

Optimistische bouwers verwachten groei werkgelegenheid
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Veel bouwondernemers verwachten in de komende maanden meer personeel aan te nemen. Mede onder invloed van de verder oplevende woningmarkt groeide de toegevoegde waarde van de bouw in het tweede kwartaal met 6,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee was het de sterkst groeiende bedrijfstak. De cijfers zorgen voor optimisme bij de bouwers. Niet eerder waren die zo positief over hun orderportefeuille en de verwachte werkgelegenheid. Dit meldt CBS.

Verwachtingen groei werkgelegenheid niet eerder zo hoog

Het vertrouwen van bouwondernemers komt in het derde kwartaal dicht in de buurt van het hoogste niveau, dat begin van dit jaar werd bereikt. Een meerderheid verwacht dat de omzet in het komende kwartaal groeit en per saldo verwacht bijna een kwart van de ondernemers dat de personeelssterkte toeneemt. 
Sinds begin 2009 is de werkgelegenheid in de bouw bijna onafgebroken gedaald. In het tweede kwartaal nam het totaal aantal banen in de bouw, na opnieuw een jaar van daling, niet verder af en kwam uit op 507 duizend. Het aantal banen in de bouw is nog altijd ruim 100 duizend minder dan eind 2008. 
Een voorbode van de groei in personeel is de toename van het aantal vacatures in het tweede kwartaal. Bouwondernemers verwachten dat dit aantal in de komende maanden nog verder zal toenemen. De vacature-indicator, die verschillende verwachtingen van ondernemers over werkgelegenheid combineert, heeft sinds de start van de meting in 1998 niet zo hoog gestaan. Bij een toenemend aantal bedrijven wordt de productie belemmerd als gevolg van een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Categorie: