donderdag, 3. november 2016 - 11:58 Update: 03-11-2016 11:59

12,9 miljoen te verdelen onder dertien Brabantse culturele instellingen

12,9 miljoen te verdelen onder dertien Brabantse culturele instellingen
Foto: Archief EHF
’s-Hertogenbosch

Dertien culturele instellingen uit Brabant krijgen in totaal 12,9 miljoen ondersteuning van de provincie in de komende vier jaar. Onder hen Theaterfestival Boulevard, de Stilte, MU en Tromp Percussion Eindhoven.

Daarnaast is er 4,5 miljoen voor zeven instellingen die nog niet in de landelijke infrastructuur zitten, maar regionaal van groot belang zijn. Zoals STRP, Breda Photo en Dans Brabant.

Voor een paar  instellingen blijft het nog even spannend. Zij moeten wachten of zij definitief geld krijgen van de rijksoverheid, dat hangt af van de begrotingsbehandeling van de Tweede Kamer op 21 november. Bovendien hebben GS aan PS voorgesteld  extra budget vrij te maken. Provinciale Staten besluiten daarover op 11 november als zij de begroting bespreken en vaststellen. Afhankelijk van die beide uitkomsten is eind november duidelijk welke van deze  instellingen de komende jaren provinciale subsidie krijgen, en hoe veel.

Budget overvraagd

Voor het beschikbare budget (12.9 miljoen), die zich richt op instellingen met nationale betekenis, werden 33 aanvragen voor een totaalbedrag van ongeveer 20 miljoen ingediend.
Voor (instellingen die landelijk nog niet op meerjarige ondersteuning kunnen rekenen, maar regionaal een belangrijke rol spelen), werden 27 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 11 miljoen. Hier is een budget van 4,5 miljoen beschikbaar.

De provincie volgt de adviezen van de onafhankelijke Adviescommissie Kunsten over de instellingen die een aanvraag indienden. Deze adviezen hebben geleid tot een rangorde van de ingediende voorstellen.

Categorie:
Provincie: