maandag, 12. december 2016 - 9:11

Fosfaatplafond voor tweede keer op rij overschreden

Fosfaatplafond voor tweede keer op rij overschreden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De fosfaatproductie in dierlijke mest valt dit jaar opnieuw hoger uit dan het door de Europese Unie vastgestelde plafond. In 2016 daalde de productie vergeleken met een jaar eerder wel met bijna 2 procent van 180,1 tot 177 miljoen kg, dat is nog steeds ruim 4 miljoen kg boven het plafond van 172,9 miljoen kg. De daling van de fosfaatproductie is in vrijwel de hele veehouderij zichtbaar, behalve in de melkveehouderij. Dit meldt CBS op basis van voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2016.

Het aantal melkkoeien in Nederland is volgens de Landbouwtelling van 2016 met ongeveer 120 duizend dieren toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De rundveestapel groeide daardoor met 3 procent verder door. De fosfaatproductie van de rundveestapel daalde met 0,5 miljoen kg, dankzij een lager fosforgehalte in ruwvoer. De compensatie is niet voldoende om onder het voor de rundveesector vastgestelde fosfaatplafond te komen.

Daling fosfaatproductie varkenshouderij

Is de rundveestapel in 2016 iets gegroeid, het aantal varkens daalde dit jaar in vergelijking met 2015 wel. In 2016 bleken ongeveer 160 duizend varkens minder in de hokken te zitten dan een jaar eerder. De fosfaatproductie van de varkensstapel daalde daardoor met 1 miljoen kg (2,5 procent) naar 39,1 miljoen kg. Daarmee duikt de fosfaatproductie weer onder het fosfaatplafond dat voor deze sector is vastgesteld.

Fosfaatproductie pluimvee blijft boven plafond

Niet alleen de varkensstapel nam in omvang af, ook in de pluimveesector daalde het aantal dieren. In 2016 is het aantal stuks pluimvee met 2 procent gedaald ten opzicht van een jaar eerder en afgenomen tot ongeveer 106 miljoen stuks. De productie van fosfaat in pluimveemest is tegelijkertijd met 0,1 miljoen kg verminderd naar 28,2 miljoen kg. De afname is echter minder groot dan de afname van het aantal dieren, waardoor de fosfaatproductie in de pluimveesector niet onder het vastgesteld plafond komt.

Categorie:
Provincie: