maandag, 12. december 2016 - 12:29 Update: 12-12-2016 12:35

Vier verdachten aangehouden in onderzoek naar PGB-fraude door jongerenstichting

Vier verdachten aangehouden in onderzoek naar PGB-fraude door jongerenstichting
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW heeft vier verdachten aangehouden in een onderzoek naar fraude met PGB-gelden.

 In totaal worden zes verdachten ervan verdacht dat ze valsheid in geschrifte en oplichting hebben gepleegd. De verdachten komen uit  het oosten van het land.

Zij werken voor  een stichting uit de provincie Overijssel die  kwetsbare jongeren met een geestelijke beperking huisvest en zorg levert. Er wordt door de stichting PGB-geld aangevraagd bij  het zorgkantoor. Het vermoeden is dat door de Stichting minder zorg werd gegeven dan gefactureerd en verantwoord. Ook zouden zorgvormen zijn gefactureerd en verantwoord, die in werkelijkheid niet zijn verleend. Zo zou er bijvoorbeeld zorg zijn gedeclareerd terwijl de cliënten in het buitenland verbleven.  Daarnaast zouden onjuiste verantwoordingsformulieren aan het zorgkantoor zijn aangeleverd. De verdachten zijn leidinggevenden bij de stichting.

Het onderzoek startte na een aangifte door een zorgverzekeraar. De Inspectie SZW richt het onderzoek op de periode  augustus 2010 tot en met heden. Het vermoedelijke nadeel is voorwerp van onderzoek.

Zorgfraude kan zorgstelsel ondermijnen

In Nederland hechten we aan goede gezondheidszorg. Een groot deel van de Nederlandse begroting wordt daar aan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Fraude met zorggelden kan ons zorgstelsel ondermijnen. Daarom treden overheid en ketenpartners hier krachtig tegen op.

Persoonsgeboden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee mensen met een zorgvraag of een ondersteuningsbehoefte zelf hun zorg kunnen inkopen bij een zorgaanbieder van hun keuze. Tot 1 januari 2015 was de pgb-regeling  onderdeel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds de stelselherziening van 1 januari 2015 is het pgb verankerd in zowel de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Categorie:
Provincie: