woensdag, 14. december 2016 - 20:11 Update: 14-12-2016 20:45

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta al gereed in 2022

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta al gereed in 2022
Foto: Archief EHF
Zwolle/Kampen

De plannen in de IJsseldelta worden versneld uitgevoerd: niet in 2025 maar in 2022 zijn de maatregelen gerealiseerd die bij hoogwater leiden tot een waterstanddaling op de IJssel van ruim 50 centimeter bij Zwolle, tot één meter ten zuiden van Kampen. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu woensdag bekendgemaakt.

Project nieuwe fase in

Met de ondertekening vandaag van een akkoord tussen het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland en waterschap Zuiderzeeland, gaat het Ruimte voor de Rivier-project IJsseldelta een nieuwe fase in. 

Naast de ondertekening van deze versnelling leverde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de Ruimte voor de Rivier-projecten bij Zwolle op, na vier jaar van werkzaamheden.

Het was nog spannend toen de Eerste Kamer tien jaar geleden, op 19 december 2006, zou besluiten over het programma Ruimte voor de Rivier. Melanie Schultz van Haegen was als staatssecretaris speciaal van zwangerschapsverlof teruggekomen voor het debat, zo vertelde ze de aanwezigen in Zwolle. 

'Ik heb daardoor een speciale band met dit programma. En ik kijk met respect naar de veerkracht van de bewoners die betrokken zijn bij de projecten, want hun leven wordt er zeer door beïnvloed', aldus Schultz.

IJsseldelta: belangrijke stap in waterveiligheid

In Kampen ondertekende minister Schultz van Haegen  met de gedeputeerden Bert Boerman (Overijssel), Jaap Lodders (Flevoland) en heemraad  Jan Nieuwenhuis van waterschap Zuiderzeeland de bestuursovereenkomst fase 2 van het project IJsseldelta. Een aantal tijdelijke maatregelen is door dit akkoord niet meer nodig, zoals het aanbrengen van kokers in de dijk bij de Roggebotkering voor extra waterdoorvoer en verbeteringen aan de sluis bij Roggebot. 

'Hiermee zetten we opnieuw een belangrijke stap in het verbeteren van de waterveiligheid van de regio Kampen-Zwolle. Want als de capaciteit volledig op orde is, kan een kwart van het hoogwater op de IJssel door het Reevediep worden afgevoerd', zegt gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel.

Combinatie met oplossing verkeersknelpunt N307 bij Roggebot

Omdat bij de uitvoering van fase 2 de Roggebotsluis wordt verwijderd, komt op deze plek een nieuwe zeven meter hoge brug in de N307. Deze brug hoeft minder vaak open, waardoor de doorstroming van het autoverkeer tussen Overijssel en Flevoland verbetert. 

Gedeputeerde Jaap Lodders van Flevoland: 'De geplande werkzaamheden aan de N307 stellen we iets uit, maar door het werk slim te combineren met de aanleg van de brug is de uiteindelijke oplossing sneller bereikt. Bovendien wordt de overlast voor de omgeving en automobilisten beperkt.'

Categorie:
Provincie: