donderdag, 29. december 2016 - 16:39

Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor schending ambtsgeheim

Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor schending ambtsgeheim
Foto: MV
Eindhoven

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 46-jarige ex-brigadier van de politie Oost-Brabant veroordeeld omdat hij meerdere malen zijn ambtsgeheim schond. Hij krijgt hiervoor de maximale taakstraf van 240 uur opgelegd en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden. De rechtbank legde een 54-jarige man uit Eindhoven een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden op wegens uitlokking.

De privédetective vroeg de politieagent de achtergrond van enkele deelnemers aan een televisieprogramma na te trekken. De privédetective had die opdracht gekregen van onder meer de eindredacteur van dat televisieprogramma. De politieagent raadpleegde gesloten politiesystemen waarbij hij zijn eigen inlogcodes en die van een directe collega gebruikte. De informatie die hij vergaarde verstrekte hij aan de privédetective.

De rechtbank oordeelt dat de ex-brigadier daarmee een grote inbreuk maakte op het vertrouwen dat de maatschappij in de politie mag hebben. Ook heeft hij het vertrouwen van zijn collega’s ernstig beschaamd. Zo heeft hij zijn collega, die hem blindelings vertrouwde, in de problemen gebracht door stiekem gebruik te maken van diens inlogcodes. Wel houdt de rechtbank er onder meer rekening mee dat de man oneervol is ontslagen en dat de kans op recidive nagenoeg is uitgesloten.

Bij het bepalen van de straf voor de privédetective heeft de rechtbank net als bij de ex-brigadier gekozen voor het opleggen van een taak- en voorwaardelijke gevangenisstraf. Daarbij weegt de rechtbank mee dat de man zelf een voormalig politieagent is. Ook had hij illegaal wapens voorhanden en maakte hij misbruik van zijn contacten bij de politie. Bovendien werd hij meerdere malen veroordeeld voor geweldsdelicten.

Categorie:
Provincie: