dinsdag, 3. januari 2017 - 16:38

Legionella in drie sportaccommodaties Maastricht

Legionella in drie sportaccommodaties Maastricht
Foto: SXC
Maastricht

Maastricht Sport laat momenteel alle sporthallen en -zalen in de stad controleren op legionella. Dat gebeurt door een onafhankelijk en gespecialiseerd bureau. Bij overschrijdingen van de daarvoor gestelde norm worden maatregelen getroffen.

De reden hiervoor is dat bij een recente, periodieke controle in drie sportaccommodaties een overschrijding van de norm voor legionella geconstateerd is. Het betreft de sporthal Belfort aan de Beeldsnijdersdreef, in gymzaal Heer II aan de Kelvinstraat en in het kleed-/clubgebouw van sportpark Zuid aan de Maastrichterweg. In alle gevallen gaat het om een milde soort legionellabacterie in een relatief lage concentratie. Maastricht Sport neemt, ondanks de relatief onschadelijke variant, maatregelen.

Het gaat om de volgende maatregelen:

Gymzaal Heer II

In gymzaal Heer II wordt deze week een chemische spoeling uitgevoerd om de bacterie te bestrijden. Aangezien in gymzaal Heer II sprake is van een iets hogere concentratie en omdat gebruikers daar door de kleedlokalen moeten lopen om de gymzaal te bereiken, kan er tijdelijk geen gebruik worden gemaakt van de accommodatie. De betreffende gebruikers zijn reeds geïnformeerd over de situatie. Na de herkeuring worden de accommodatie weer vrijgegeven.

Kleed-/clubgebouw sportpark Zuid

In het kleed-/clubgebouw van sportpark Zuid wordt deze week een chemische spoeling uitgevoerd om de bacterie te bestrijden. Tot na de uitslag van de hercontrole kan het kleed-/clubgebouw niet gebruikt worden. De betreffende gebruikers zijn inmiddels geïnformeerd. 

Sporthal Belfort

In sporthal Belfort worden per direct dagelijkse spoelingen uitgevoerd. Verder worden in sporthal Belfort de kleedlokalen deze week gesloten. Er zijn berichten opgehangen om de betreffende gebruikers te informeren over de sluiting van de kleedlokalen. De sporthal blijft verder gewoon geopend. Na de herkeuring worden de kleedlokalen weer vrijgegeven.

Categorie:
Provincie: