vrijdag, 6. januari 2017 - 17:31 Update: 06-01-2017 17:40

'Afschieten 'overschot' aan dieren Oostvaardersplassen in strijd met wet'

'Afschieten 'overschot' aan dieren Oostvaardersplassen in strijd met wet'
Foto: PvdD
Almere/Lelystad

Het plan van de SGP en de VVD om het aantal grote grazers terug te dringen in de Oostvaardersplassen en het beheer van het natuurgebied in dienst te stellen van recreatie, toerisme en economische ontwikkelingen is in strijd met de Natura 2000 doelen, de Vogelrichtlijn en eerder gemaakte afspraken. Dit meldt de Partij voor de Dieren (PvdD) die wil dat het initiatief eerst juridisch wordt getoetst voordat het in de Provinciale Staten wordt behandeld.

'Door middel van een juridische toetsing zal duidelijk worden dat het plan niet haalbaar is en op die manier hoopt de PvdD te voorkomen dat het wordt aangenomen', aldus de PvdD.

Bescherming

De Oostvaardersplassen is een Natura2000-gebied en heeft als doel om bescherming te bieden aan 31 vogelsoorten en hun leefomgeving. Deze afspraken zijn (inter)nationaal vastgelegd en zijn leidend bij het opstellen van beheerplannen. 

Toch willen de SGP en de VVD tegen de regels in het huidige rustgebied wijzigen naar een ‘etalagegebied’ waarbij bezoekers dwars door het park kunnen wandelen en fietsen en de dieren van dichtbij kunnen bekijken. Deze drastische wijziging levert volgens de PvdD niet alleen een verslechtering op van het natuurgebied, maar worden ook dieren verjaagd, leefgebieden verstoord en de instandhoudingsdoelen in gevaar gebracht.  

'De SGP en de VVD wil met dit plan de belangen van beschermde dieren inruilen voor het plezier van de toerist en economische ontwikkelingen. Maar als het om kwetsbare dieren en natuur gaat, valt er niet te onderhandelen', aldus Leonie Vestering, fractievoorzitter van de PvdD.

Aantal grazers verminderen

In het plan kondigen de SGP en VVD aan het aantal grote grazers te willen verminderen, maar lichten niet toe waarom. Wel geven ze aan dat het nieuwe beheer in het teken moet staan van bezoekmogelijkheden en de toeristische aantrekkelijkheid. 

Recent is besloten dat de Oostvaardersplassen, samen met andere natuurgebieden, een Nationaal Park zal worden, iets waar de PvdD zich hard tegen heeft verzet. 'De Oostvaardersplassen is juist een uniek natuurgebied doordat de natuurlijke ecosystemen zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Het biedt huis aan vele zeldzame plant- en diersoorten,' aldus Leonie Vestering, 'met dit plan ruilen ze in feite de dieren in voor mensen en is er over een tijdje weinig meer over van dit natuurgebied. Dat is onacceptabel.'

De PvdD verbaast zich ook over het plan van de SGP en de VVD om in het natuurbeheer rekening te houden met de uitbreiding van Lelystad Airport. Wettelijk gezien zal de uitbreiding van het vliegveld juist rekening moeten houden met de Oostvaardersplassen. 

Categorie:
Provincie: